เตือนหญิงสูบบุหรี่เสี่ยงเป็นมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นเกือบ 30 เท่า

เตือนหญิงสูบบุหรี่เสี่ยงเป็นมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นเกือบ 30 เท่า

เตือนหญิงสูบบุหรี่เสี่ยงเป็นมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นเกือบ 30 เท่า

รูปข่าว : เตือนหญิงสูบบุหรี่เสี่ยงเป็นมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นเกือบ 30 เท่า

เตือนหญิงสูบบุหรี่เสี่ยงเป็นมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นเกือบ 30 เท่า ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เตือนหญิงไทยที่สูบบุหรี่ เจ็ดแสนกว่าคนในขณะนี้ว่า หากสูบบุหรี่เหมือนหญิงอเมริกาจะเสี่ยงเสียชีวิตจากมะเร็งปอดเหมือนหญิงอเมริกา

 จากรายงานเผยแพร่ล่าสุด ในวารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์ เจอร์นัล ออฟ เมดิซีน ที่พบว่า หญิงอเมริกาที่สูบบุหรี่ในปัจจุบัน มีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งปอดสูงกว่าหญิงอเมริกาที่ไม่เคยสูบบุหรี่เลย 27.5 เท่า และแม้แต่ในหญิงอเมริกาที่เคยสูบบุหรี่แต่เลิกสูบแล้ว โอกาสเกิดมะเร็งปอดก็สูงกว่าหญิงที่ไม่เคยสูบบุหรี่ถึง 2.7 เท่า 

 
รายงานยังพบว่าหากเลิกสูบบุหรี่ก่อนอายุ 40 ปี จะลดโอกาสความเสี่ยงการเกิดโรคต่าง ๆ ลงไปอย่างมากมาย ทั้งนี้มะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดของทั้งหญิงและชายอเมริกา โดยในปี พ.ศ.2555 ประมาณว่ามีชาวอเมริกาเสียชีวิตจากมะเร็งปอด 160,340 คน และทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งปอดปีละ 1.37 ล้านคน โดยเป็นมะเร็งที่คร่าชีวิตคนหมายเลขหนึ่ง ของโลก
 
ศ.นพ.ประกิต กล่าวว่า การสำรวจในปี พ.ศ. 2554 พบว่ามีหญิงไทยที่สูบบุหรี่ 728,000 คน และที่เคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว 574,072 คน และในปี พ.ศ. 2552 มีหญิงไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปอดที่เกิดจากการสูบบุหรี่ 2,876คน เปรียบเทียบกับชายไทยที่เสียชีวิตจากมะเร็งปอดจากการสูบบุหรี่ 11,740 คน ในปีเดียวกัน ข่าวดีก็คือหญิงไทยที่เคยสูบบุหรี่ ส่วนใหญ่ได้เลิกสูบแล้ว โดยจำนวนหญิงไทยที่สูบบุหรี่ในปี พ.ศ. 2534 เท่ากับหนึ่งล้านคน แต่ปัญหาอันตรายจากบุหรี่ของหญิงไทยคือการได้รับควันบุหรี่มือสอง โดยมีหญิงไทยได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้านถึงเกือบเก้าล้านคน และในที่ทำงานหนึ่งล้านคน จึงขอเรียกร้องให้ชายไทยที่สูบบุหรี่ไม่สูบในบ้านและในที่ทำงาน เพื่อไม่เป็นการทำร้ายหญิงไทย
 


กลับขึ้นด้านบน