โกดังเก็บข้าวไม่เพียงพอ เหตุการค้างส่งมอบข้าว

โกดังเก็บข้าวไม่เพียงพอ เหตุการค้างส่งมอบข้าว

โกดังเก็บข้าวไม่เพียงพอ เหตุการค้างส่งมอบข้าว

รูปข่าว : โกดังเก็บข้าวไม่เพียงพอ เหตุการค้างส่งมอบข้าว

 โกดังเก็บข้าวไม่เพียงพอ เหตุการค้างส่งมอบข้าว การประกาศรับจำนำข้าว ทำให้โรงสีในหลายจังหวัดประสบปัญหาค้างส่งมอบข้าว เนื่องจากมีโกดังกลางเก็บข้าวไม่เพียงพอ โดยเจ้าของโรงสีเป็นห่วงว่าอาจกระทบกับการรับจำนำข้าวนาปรังที่จะเริ่มในอีก 1 เดือนข้างหน้า ขณะที่ผู้ส่งออกข้าวเห็นว่ารัฐบาลควรเร่งระบายข้าวในสต็อก อย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหานี้

ข้าวสารที่สีแปรสภาพแล้วจากโครงการรับจำข้าวนาปีฤดูกาลใหม่ กว่า 70,000 กระสอบ ตกค้างอยู่ในโรงสีในอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพราะไม่สามารถส่งมอบเข้าโกดังกลางได้ แม้จังหวัดมีโกดังกลาง50 แห่ง แต่ส่วนใหญ่เต็มเกือบทั้งหมด ทำให้ต้องรอโกดังกลางเปิดใหม่เพื่อนำข้าวส่งมอบ

ไทยพีบีเอสยังสอบถามไปที่ผู้ประกอบการโรงสีอีกหลายจังหวัด พบว่ามีข้าวค้างส่งมอบอีกหลายแห่ง เช่น นครสวรรค์ มีข้าวค้าง 2,000,000 ล้านกระสอบ, พิษณุโลก 1,000,000 กระสอบ นครปฐม 300,000 - 400,000กระสอบ

ผู้ส่งออกข้าวและผู้ให้เช่าโกดังกลาง บางราย ระบุว่า ตั้งแต่รัฐบาลเริ่มโครงการรับจำนำเมื่อปลายปี 2554 มีการระบายข้าวในสต็อกน้อยกว่าปริมาณที่รับเข้า ทำให้ข้าวส่วนใหญ่ตกค้างตามโกดังกลางต่างๆ เกิดปัญหาต่อเนื่อง - โครงการรับจำนำข้าวปัจจุบัน แม้หลายพื้นที่จะมีการสร้างโกดังกลางเพิ่ม แต่ก็ไม่พอกับปริมาณข้าว

ข้อมูลจากการสำรวจโรงสีและเอกชนบางราย ขัดแย้งกับข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งยืนยันว่ามีโกดังกลางเพียงพอในรองรับข้าวในโครงการรับจำนำ โดยใขณะนี้ มีโกดังกลางที่เข้าร่วม180 แห่ง รองรับข้าวสารได้ประมาณ 2,500,000 ตัน

กระทรวงพาณิชย์ ระบุด้วยว่า เก็บข้าวได้ไปแล้ว 1,500,000 ตัน และเหลือพื้นที่รองรับข้าวในโครงการได้อีก ขณะที่โรงสีตั้งคำถามว่า เมื่อรัฐบาลยืนยันยังมีพื้นที่เก็บข้าวเหลือเพียงพอ แต่ทำไมมีข้าวค้างส่งมอบตามโรงสีต่าง ๆ จำนวนมาก

 


กลับขึ้นด้านบน