ชาวนาจ.พิจิตร ประสบภัยแล้ง ปล่อยที่นากว่าหมื่นไร่รกร้าง

ชาวนาจ.พิจิตร ประสบภัยแล้ง ปล่อยที่นากว่าหมื่นไร่รกร้าง

ชาวนาจ.พิจิตร ประสบภัยแล้ง ปล่อยที่นากว่าหมื่นไร่รกร้าง

รูปข่าว : ชาวนาจ.พิจิตร ประสบภัยแล้ง ปล่อยที่นากว่าหมื่นไร่รกร้าง

ชาวนาจ.พิจิตร ประสบภัยแล้ง ปล่อยที่นากว่าหมื่นไร่รกร้าง ชาวนานอกเขตชลประทานในจ.พิจิตร ปล่อยที่นากว่า 10,000 ไร่ให้รกร้าง เพราะแหล่งน้ำธรรมชาติแห้งขอด ขณะที่ชลประทานพิษณุโลก ปิดประตูคลองชลประทาน และกำหนดเวลาใช้น้ำ เพื่อป้องกันปัญหาแย่งน้ำภาคการเกษตร

เจ้าหน้าที่ได้ติดกุญแจและโซ่คล้องประตูเปิด-ปิด คลองส่งน้ำ โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ในต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พร้อมปิดประกาศแจ้งรอบการปล่อยน้ำเข้าคลองชลประทาน สัปดาห์เว้นสัปดาห์ เพื่อแบ่งปันน้ำใช้อย่างประหยัด และให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ป้องกันปัญหาการแย่งน้ำ หลังสถานการณ์ภัยแล้งขยายวงกว้าง ชาวนาบางส่วนต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ

ล่าสุดจ.พิษณุโลก ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้งแล้ว 6 อำเภอ คือ บางกระทุ่ม, พรหมพิราม, วัดโบสถ์, ชาติตระการ, เนินมะปราง และอ.เมืองพิษณุโลก

ส่วนที่จ.พิจิตร ชาวนาพื้นที่นอกเขตชลประทานคือ ต.หนองปล้อง และหนองพระ อ.วังทรายพูน ต้องปล่อยที่นากว่า 10,000 ไร่ ให้รกร้าง ภายหลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้ว เนื่องจากไม่มีน้ำเพียงพอทำการเกษตร ขณะที่จ.พิจิตรได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง 10 อำเภอ จากทั้งหมด 12 อำเภอ


กลับขึ้นด้านบน