อี-พาสปอร์ตแบบใหม่ ป้องกันการปลอมแปลง

อี-พาสปอร์ตแบบใหม่ ป้องกันการปลอมแปลง

อี-พาสปอร์ตแบบใหม่ ป้องกันการปลอมแปลง

รูปข่าว : อี-พาสปอร์ตแบบใหม่ ป้องกันการปลอมแปลง

อี-พาสปอร์ตแบบใหม่ ป้องกันการปลอมแปลง หลายคนมีความกังวลว่าหนังสือเดินทางจะถูกปลอมแปลง แต่มั่นใจได้ว่าหนังสือเดินทาง หรืออี-พาสปอร์ตของไทยนั้น ไม่พบว่ามีการปลอมแปลงตลอด 8 ปีที่ผ่านมา และยิ่งมั่นใจได้มากขึ้น เมื่ออี-พาสปอร์ตแบบใหม่มีการเพิ่มสิ่งป้องกันการปลอมแปลง ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหนังสือเดินทางมั่นใจว่า จะไม่มีการปลอมแปลงพาสปอร์ตอย่างแน่นอน

แม้หมดเวลายื่นบัตรคิวทำหนังสือเดินทางแล้ว แต่ยังมีประชาชนจำนวนมากรอทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรืออี-พาสปอร์ต ที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศเริ่มทดลองใช้อี-พาสปอร์ตแบบใหม่เมื่อต้นปีที่ผ่านมา และจะให้บริการทำอี-พาสปอร์ตแบบใหม่พร้อมกันทุกแห่งทั้งในไทยและต่างประเทศ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้

อี-พาสปอร์ตแบบใหม่ มีการเพิ่มการป้องกันการปลอมแปลงหนังสือเดินทาง ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศกำหนดไว้ โดยเพิ่มเทคนิคการพิมพ์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ส่วนปกหลังมีชิปฝังอยู่สำหรับบรรจุข้อมูลส่วนตัวเหมือนข้อมูลในปกหน้า รวมทั้งลายนิ้วมือและมีเสาอากาศ สามารถใช้คลื่นวิทยุอ่านได้

ส่วนการทำอี-พาสปอร์ต ก็มีขั้นตอนที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเช่นกัน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ถือพาสปอร์ต ทำให้ใช้เวลาในการทำอี-พาสปอร์ตเพิ่มขึ้น จากเดิม 6 นาที แต่แบบใหม่ใช้เวลาประมาณ 15 นาที การถ่ายรูปติดในอี-พาสปอร์ต จะใช้กล้องสแกนใบหน้า เพื่อตรวจสอบว่ามีคนที่มีใบหน้าคล้ายกันหรือไม่ หากมีคนหน้าคล้ายกันกัน เครื่องคอมพิวเตอร์จะแยกแยะว่าเป็นใบหน้าของผู้ทำอี-พาสปอร์ตจริงหรือไม่ แม้ผู้ทำอี-พาสปอร์ตทำศัลยกรรมใบหน้ามา เครื่องก็สามารถระบุได้ว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน เพราะเคยสแกนใบหน้าและเก็บข้อมูลจุดสำคัญบนใบหน้าทั้ง 12 จุดมาแล้ว ซึ่งบางจุดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น หน้าผากและโหนกแก้ม

เมื่อถ่ายภาพแล้วก็จะยิงแสงเลเซอร์จากภาพถ่าย ทำให้ปลอมรูปได้ยากมากและถอดรูปออกมาไม่ได้ และเมื่อนำกล้องจุลทรรศน์มาส่องดูเส้นผมในรูปภาพก็จะเห็นตัวอักษรที่ซ่อนอยู่ แม้อี-พาสปอร์ตมีสิ่งป้องกันการปลอมแปลงที่เพิ่มขึ้นมา และสีของหน้าปกเข้มกว่าเดิมเล็กน้อย รวมทั้งเพิ่มจำนวนหน้าจาก 50 หน้าเป็น 66 หน้า แต่ผู้ที่มีอี-พาสปอร์ตแบบเดิมก็ยังคงใช้ได้อยู่

ปัจจุบันมีผู้มาทำอี-พาสปอร์ตปีละ 1,500,000 เล่ม คาดว่าในอนาคต จะมีผู้มาทำหนังสือเดินทางเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 โดยคำนวณจากจำนวนอี-พาสปอร์ตที่เพิ่มขึ้นปีละ 200,000 เล่ม ขณะที่ เครื่องสามารถผลิตพาสปอร์ตได้สูงสุดวันละ 8,000 เล่ม หรือปีละ 1,600,000 เล่ม จึงมั่นใจได้ว่า สามารถให้บริการทำหนังสือเดินทางได้ทันกับความต้องการอย่างแน่นอน


กลับขึ้นด้านบน