"พิษณุโลก" เตรียมใช้จีพีเอสตรวจสอบโครงการรับจำนำผลผลิตเกษตร

"พิษณุโลก" เตรียมใช้จีพีเอสตรวจสอบโครงการรับจำนำผลผลิตเกษตร

"พิษณุโลก" เตรียมใช้จีพีเอสตรวจสอบโครงการรับจำนำผลผลิตเกษตร

รูปข่าว : "พิษณุโลก" เตรียมใช้จีพีเอสตรวจสอบโครงการรับจำนำผลผลิตเกษตร

ปัญหาการสวมสิทธิ์ในโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตรของรัฐบาล ทำให้เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดพิษณุโลกเตรียมสุ่มตรวจแปลงนา และไร่มันสำปะหลัง รวมทั้งไร่ข้าวโพด ด้วยเครื่องวัดพิกัดดาวเทียม เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลคำนวณปริมาณผลผลิตสำหรับตรวจสอบการทุจริต

เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร และผู้แทนเกษตรกร อำเภอวังทอง และอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ศึกษาวิธีการใช้เครื่องวัดพิกัดดาวเทียม หรือจีพีเอส เพื่อเตรียมใช้สุ่มตรวจแปลงนา และไร่มันสำปะหลัง รวมทั้งไร่ข้าวโพดของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำผลผลิตทางการเกษตรของรัฐบาล เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการคำนวณปริมาณผลผลิตต่อไร่ ลดปัญหาการอ้างข้อมูลพื้นที่ปลูกไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือสวมสิทธิ์เกษตรกร นำผลผลิตทางการเกษตรจากนอกพื้นที่มาเข้าร่วมโครงการ

ล่าสุด คณะกรรมการติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับจังหวัดพิษณุโลกระบุว่า จนถึงวันที่ 21 มกราคม ในฤดูกาลผลิต ปี 2555/2556 มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนพื้นที่เพาะปลูกข้าว 2.3 ล้านไร่ แต่ผ่านการทำประชาคมเพื่อรับรองความถูกต้องในระดับหมู่บ้านเพียง 2 ล้านไร่ และมีพื้นที่ที่ทางสำนักงานเกษตรอำเภอ แต่ละอำเภอตรวจสอบแล้ว และสามารถออกใบรับรองการเป็นเกษตรกรได้เพียง 1.8 ล้านไร่เท่านั้น


กลับขึ้นด้านบน