โรงเรียนกว่า 300 แห่ง จ.นราฯ เปิดเรียนวันนี้ - จนท. เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย

โรงเรียนกว่า 300 แห่ง จ.นราฯ เปิดเรียนวันนี้ - จนท. เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย

โรงเรียนกว่า 300 แห่ง จ.นราฯ เปิดเรียนวันนี้ - จนท. เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย

รูปข่าว : โรงเรียนกว่า 300 แห่ง จ.นราฯ เปิดเรียนวันนี้ - จนท. เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย

โรงเรียนกว่า 300 แห่ง จ.นราฯ เปิดเรียนวันนี้ - จนท. เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดนราธิวาส เพิ่มมาตราการรักษาความปลอดภันครูนราธิวาสมีความเข้มขึ้น โดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยสำหรับครูมุสลิม ขณะที่การเปิดเรียนวันแรกมีจำนวนนักเรียนมาเรียนไม่มาก

นายสงวน อินทร์รักษ์ ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดนราธิวาส กล่าว มาตราการดูแลรักษาความปลอดภัยครู จ.นราธิวาส ว่าเช้าวันนี้ (28 ม.ค.)กองกำลังทั้งตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ได้เพิ่มระดับการดูแลรักษาความปลอดภัยให้เข้มข้นมากขึ้นทุกอำเภอ และมีการวางกองกำลังไว้ทุกเส้นทางทางที่ครูจะต้องใช้สำหรับเดินทางไปปฎิบัติงาน รวมถึงมีกองกำลังประจำอยู่ที่สถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น โดยโรงเรียนที่มีครูมุสลิม จำเป็นจะต้องมีการพูดคุยกัน โดยทางกองทัพภาคที่ 4 ได้เข้ามาร่วมประชุมกับผู้บริหารจังหวัดนราธิวาส เพื่อให้มีการเพิ่มมาตราการการรักษาความปลอดภัยเข้มขึ้นโดยเฉพาะในโรงเรียนที่มีครูเป็นชาวมุสลิมทั้งหมด เนื่องจากที่ผ่านมามีการรักษาความปลอดภัยที่เข้มข้นสำหรับครูผู้ปฏิบัติงานชาวไทยพุทธ ขณะที่ครูชาวมุสลิมมีกองกำลังรักษาความปลอดภัยที่ไม่เข้มข้าเท่า

ในการประกาศเปิดโรงเรียนกว่า 300 แห่ง ในจังหวัดนราธิวาสเป็นวันแรก พบว่า โรงเรียนบ้านตันหยงยังมีนักเรียนมาเรียนจำนวนน้อย เพราะนักเรียนยังคงหวาดกลัวจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ และจำเป็นจะต้องให้เวลาในการเยียวยาสภาพจิตใจให้กลับมาเป็นปกติ

ขณะที่ครูโรงเรียนบ้านตันหยงได้ทำเรื่องของย้ายออกจากพื้นที่จำนวน 6 คน นายสงวน กล่าวว่า ขอให้เป็นอำนาจของทางสำนักงานเขตพื้นที่ประถามศึกษา เขต1 จังหวัดนราธิวาส เพราะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องของการโยกย้าย

ทั้งนี้ การสร้างขวัญและกำลังใจทางสมาพันธ์ของแต่ละอำเภอจะเป็นผู้รับหน้าที่พูดคุยกับครู ทั้งเรื่องของสภาพปัญหาที่ต้องการให้สมาพันธ์ช่วยเหลือ หรือมีอุปสรรคไม่สามารถติดต่อกับกองกำลังก็สามารถแจ้งมาที่สมาพันธ์, ตัวแทนของสมาพันธ์ที่อยู่ในแต่ละอำเภอ และสำนักงานเขตพื้นที่ได้โดยตรง

สำหรับมาตราการรักษาความปลอดภัยที่เข้มขึ้นในวันนี้ ครูมีความพึ่งพอใจเป็นอย่างมาก และได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความกังวล และหวาดกลัว ดังนั้นหากไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ อาจทำให้เกิดความผิดพลาดและผลกระทบตามมา


กลับขึ้นด้านบน