ชลประทานเร่งระบายน้ำช่วยเกษตรกรปลูกข้าวนาปี

ชลประทานเร่งระบายน้ำช่วยเกษตรกรปลูกข้าวนาปี

ชลประทานเร่งระบายน้ำช่วยเกษตรกรปลูกข้าวนาปี

รูปข่าว : ชลประทานเร่งระบายน้ำช่วยเกษตรกรปลูกข้าวนาปี

ชลประทานเร่งระบายน้ำช่วยเกษตรกรปลูกข้าวนาปี ชลประทานเร่งระบายน้ำลงคลองส่งน้ำเพื่อให้เกษตรปลูกข้าวนาปี โดยเฉพาะที่จังหวัดอ่างทอง ได้รับการจัดสรรน้ำกว่า 3 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกว่า 100,000 ไร่

เกษตรกรใน อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ปรับพื้นที่เพื่อเตรียมทำนาปี หลังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี ต.องค์รักษ์ เริ่มเปิดประตูระบายน้ำเข้าสู่คลองส่งน้ำทั้งสองฝั่ง เพื่อให้เกษตรกรทำนา ที่ผ่านมากรมชลประทานงดจ่ายน้ำให้เกษตรกรทำนาปรังมา 3 เดือน ทำให้เกษตรกรอ่างทอง ได้รับความเดือดร้อนกว่า 1 แสนไร่

นายสมภพ สมประสงค์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี บอกว่าเบื้องต้นได้รับการจัดสรรน้ำ เพื่อเกษตรกรจากชลประทานที่ 12 ชัยนาท จำนวน 3.2 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยส่งน้ำให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอไชโยและอำเภอเมืองอ่างทอง 3 แสนลูกบาศก์เมตร, อ.โพธิ์ทอง, อ.วิเศษชัยชาญ จำนวน 9 แสนลูกบาศก์เมตร และ อ.ป่าโมก อีก 8 แสนลูกบาศก์เมตร ที่เหลืออีก 1.2 ล้านลูกบาศก์เมตร สำรองไว้สำหรับใช้การเกษตร สำหรับข้าวนาปีที่จะเพาะปลูกช่วงนี้จะเก็บเกี่ยวได้ในเดือนกันยายน คาดว่า จะมีน้ำเพียงพอกับการเกษตรอย่างแน่นอน


กลับขึ้นด้านบน