ระดับน้ำใน "แม่น้ำมูล" ลดลงต่อเนื่องจากภัยแล้ง กระทบผู้เลี้ยงปลากระชัง จ.นครราชสีมา

ระดับน้ำใน "แม่น้ำมูล" ลดลงต่อเนื่องจากภัยแล้ง กระทบผู้เลี้ยงปลากระชัง จ.นครราชสีมา

ระดับน้ำใน "แม่น้ำมูล" ลดลงต่อเนื่องจากภัยแล้ง กระทบผู้เลี้ยงปลากระชัง จ.นครราชสีมา

รูปข่าว : ระดับน้ำใน "แม่น้ำมูล" ลดลงต่อเนื่องจากภัยแล้ง กระทบผู้เลี้ยงปลากระชัง จ.นครราชสีมา

ระดับน้ำใน หลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังประสบปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา ระดับน้ำในแม่น้ำมูลลดลงต่อเนื่อง และส่งผลกระทบกับผู้เลี้ยงปลากระชัง

ระดับน้ำในแม่น้ำมูล บริเวณอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ลดลงต่อเนื่อง ส่งผลให้ปลาในกระชังไม่เจริญเติบโต เพราะปลาไม่กินอาหาร ผู้เลี้ยงต้องยืดระยะเวลาเลี้ยงไปอีก 1 เดือน และมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

ส่วนในตำบลโพนข่า จังหวัดศรีสะเกษ ไร่ถั่วลิสงถูกแมลงกัดกินใบ และลำต้น เสียหายกว่า 40 ไร่ หลังชลประทานงดส่งน้ำเพื่อการเกษตร เพราะน้ำในอ่างเก็บน้ำมีปริมาณกักเก็บเพียงร้อยละ 45 ของความจุอ่าง

ชาวบ้านดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม นำถังน้ำมาสำรองน้ำไว้ใช้ หลังองค์การบริหารส่วนตำบลดงบังนำถังน้ำขนาดใหญ่กระจายตามจุดต่างๆ ขณะที่บางคนต้องขุดบ่อดินไว้ใช้ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จังหวัดมหาสารคามประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยแล้งทั้งจังหวัด ชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 120,000 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหายเกือบ 400,000 ไร่


กลับขึ้นด้านบน