ที่ประชุมสั่งปลด "ผอ.อานันท์" พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเรียกร้อง 5 ข้อ

ที่ประชุมสั่งปลด "ผอ.อานันท์" พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเรียกร้อง 5 ข้อ

ที่ประชุมสั่งปลด "ผอ.อานันท์" พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเรียกร้อง 5 ข้อ

รูปข่าว : ที่ประชุมสั่งปลด "ผอ.อานันท์" พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเรียกร้อง 5 ข้อ

ที่ประชุมสั่งปลด ผลการหารือระหว่างตัวแทนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันหาทางออกในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในโรงเรียนอัสสัมชัญ ปรากฏว่า ที่ประชุมมีมติให้ยุติบทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน โดยจะมีผลในวันที่ 30 มกราคม 2556 นี้ พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงใน 5 ประเด็นข้อร้องเรียน

หลังการประชุมหารือระหว่างผู้บริหารโรงเรียน, รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, ตัวแทนมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และตัวแทนศิษย์เก่า เป็นเวลา 6 ชั่วโมง เพื่อร่วมกันหาทางออกในการแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในโรงเรียนอัสสัมชัญ ผลปรากฏว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุปให้ยุติบทบาทของภารดา อานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ และแต่งตั้งภารดาคนใหม่มารักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนไว้ก่อน โดยมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จะต้องประกาศอย่างเป็นทางการให้มีผลในวันที่ 30 มกราคม 2556 นี้

ขณะเดียวกันยังได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเรียกร้องอีก 5 ข้อ รวมถึงการให้ทบทวนการควบรวมโรงเรียนอัสสัมชัญเข้ากับโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีการศึกษารายละเอียดที่ชัดเจน


กลับขึ้นด้านบน