องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น เผยยุทธศาสตร์ปี 56 "ปลูกฝัง ป้องกัน เปิดโปง" เน้นตรวจสอบติดตามโครงการที่ใช้งบฯจำนวนมาก

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น เผยยุทธศาสตร์ปี 56 "ปลูกฝัง ป้องกัน เปิดโปง" เน้นตรวจสอบติดตามโครงการที่ใช้งบฯจำนวนมาก

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น เผยยุทธศาสตร์ปี 56 "ปลูกฝัง ป้องกัน เปิดโปง" เน้นตรวจสอบติดตามโครงการที่ใช้งบฯจำนวนมาก

รูปข่าว : องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น เผยยุทธศาสตร์ปี 56 "ปลูกฝัง ป้องกัน เปิดโปง" เน้นตรวจสอบติดตามโครงการที่ใช้งบฯจำนวนมาก

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น เผยยุทธศาสตร์ปี 56 ปัญหาคอร์รัปชั่น เป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญ ที่ฉุดรั้งการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ปีที่แล้วองค์การเพื่อความโปร่งใสสากล จัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นไทย พบว่าไทยอยู่ในลำดับที่ 88 จาก 176 ประเทศทั่วโลก ปีนี้(2556)องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น ได้กำหนดยุทธศาสตร์ ยึดหลักการ ปลูกฝัง ป้องกัน และเปิดโปง เน้นติดตามปัญหาคอร์รัปชั่นโครงการสำคัญของรัฐบาล เช่น โครงการรับจำนำข้าว โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณจำนวนมาก

สมพล เกียรติไพบูลย์ รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น ระบุถึงแนวทางการขับเคลื่อน และขยายผลการต่อต้านคอร์รัปชั่นในปี 2556 ว่า จะให้ความสำคัญกับการตรวจสอบติดตาม โครงการของรัฐที่ใช้งบประมาณจำนวนมากที่อาจมีการคอร์รัปชั่นได้ง่าย โดยเฉพาะโครงการรับจำนำข้าว โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท และโครงการบริหารจัดการน้ำ วงเงิน 350,000 ล้าน

ปีนี้(2556) ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น ปรับรูปแบบองค์กรเป็นมูลนิธิ และเปลี่ยนชื่อเป็น "องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่นประเทศไทย" เพื่อให้องค์กรมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ด้วยการเน้นสร้างความน่าเชื่อถือขององค์กร และเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย รัฐ-เอกชน สร้างแรงจูงใจให้เกิดต้นแบบสังคมที่ดี

องค์กรเห็นว่ารัฐบาลควรต้องจะต้องเปิดเผยข้อมูลโครงการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ โดยเฉพาะในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และควรมีบทลงโทษผู้ที่คอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง พร้อมตั้งทีมมอนิเตอร์กรุ๊ป เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของโครงการต่าง ๆ โดยเบื้องต้นจะนำร่องตรวจสอบ โครงการบริหารจัดการน้ำ และ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท


กลับขึ้นด้านบน