เปิดข้อมูล "บ่อนพนันแฝงในธุรกิจท่องเที่ยว" เติบโตขึ้นทุกปี พบผู้หญิงพนันออนไลน์เพิ่ม

เปิดข้อมูล "บ่อนพนันแฝงในธุรกิจท่องเที่ยว" เติบโตขึ้นทุกปี พบผู้หญิงพนันออนไลน์เพิ่ม

เปิดข้อมูล "บ่อนพนันแฝงในธุรกิจท่องเที่ยว" เติบโตขึ้นทุกปี พบผู้หญิงพนันออนไลน์เพิ่ม

รูปข่าว : เปิดข้อมูล "บ่อนพนันแฝงในธุรกิจท่องเที่ยว" เติบโตขึ้นทุกปี พบผู้หญิงพนันออนไลน์เพิ่ม

เปิดข้อมูล ศูนย์ศึกษาปัญหาพนัน จัดระดมสมองแก้ปัญหา ดร.นวลน้อย ระบุ การพนันพื้นบ้านไทยเติบโตแฝงธุรกิจท่องเที่ยว ห่วงการพนันออนไลน์รุกคืบเข้าสู่บ้าน แฉ กมธ.สส. แว๊บเล่นพนันระหว่างดูงานเมืองนอก ขณะที่นักวิจัยระบุ ข้าราชการทุกระดับไม่น้อยหน้า เสาร์-อาทิตย์ ใช้เวลาว่างในบ่อนฝั่งลาวกันพรึ่บ

 เมื่อวันที่ 28 มกราคม ที่โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน  โครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาการพนัน มูลนิธิสดศรี สฤษดิ์วงศ์ และมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับจัดประชุมวิชาการในหัวข้อ"การพนันรอบบ้าน ล้อมเมือง" กับการจัดระเบียบการพนันในสังคมไทย 

 
รศ.ดร. นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาพนันกล่าวว่า การรับฟังเรื่องการพนันรอบบ้าน ล้อมเมือง กับการจัดระเบียบการพนันในสังคมไทย เพราะความเป็นจริงของการพนันในสังคมไทยนั้นไม่ได้มีอยู่เฉพาะนอกบ้านเพียงอย่างเดียว แต่ทุกวันนี้เรานั่งอยู่ที่บ้านก็วิ่งเข้ามาหาเราได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่สังคมไทยจะต้องช่วยกันกำหนดทิศทางของธุรกิจพนัน ว่าจะต้องมีการจัดระเบียบให้เหมาะสมกับสังคมไทยในรูปแบบไหนอย่างไรบ้าง ทั้งนี้ภาพรวมของการพนันทั่วโลกนั้น เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการพนันออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและเข้ามาสู่สังคมไทยมากขึ้น หรือแม้กระทั่งบ่อนคาสิโนตามแนวชายแดนก็ขยายเต็มทุกพื้นที่รอบประเทศไทย ซึ่งจากนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวทำให้การเติบโตของการพนันเพิ่มมากขึ้นด้วย โดยเฉพาะในส่วนของการพนันพื้นบ้านก็มีหลายส่วนที่สามารถแอบอิงกับการเทศกาลต่างๆ และการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ด้วย 
 
รศ.ดร. นวลน้อย กล่าวอีกว่า ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ตลาดการพนันโลกในส่วนที่ถูกกฎหมายมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะเผชิญกับกับภาวะเศรษฐกิจชะงักงันในช่วงปี ค.ศ. 2008-2009 จากวิกฤตการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ธุรกิจของการพนันก็กลับมาฟื้นตัวอีกครั้งตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010 จนถึงปัจจุบัน โดยปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเติบโตในธุรกิจการพนันมาจากการขยายตัวของบ่อนคาสิโนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชีย และการเติบโตของพนันออนไลน์ 
 
โดยในในปี ค.ศ. 2013 นั้นการพนันออนไลน์และธุรกิจบ่อนคาสิโนจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการพนันออนไลน์จะขยายเข้าไปกลายเป็นการพนันในบ้าน ส่วนธุรกิจบ่อนค่าสิโนนั้นมีการคาดการณ์กันว่าจะมีการเติบโตร้อยละ 9.2 ต่อปีในช่วง ค.ศ. 2011-2015 ซึ่งในปี คศ. 2010 ที่ผ่านมา ธุรกิจคาสิโนในสหรัฐอเมริกามีส่วนแบ่งสูงสุดที่ร้อยละ 49 ของตลาดคาสิโนโลก รองลงมาคือเอเชียแปซิฟิกที่ร้อยละ 29 แต่การเติบโตและการขยายตัวอย่างมากในตลาดเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะตลาดในมาเก๊าและสิงคโปร์ ที่มีการลงทุนเปิดคาสิโนใหม่ จะส่งผลให้ธุรกิจคาสิโนในเอเชียแปซิฟิก มีสัดส่วนสูงที่สุด โดยจะมีสัดส่วนถึงร้อยละ 43 และตลาดอเมริกาจะเป็นอันดับสองโดยมีสัดส่วนร้อยละ 40 ซึ่งในปี  ค.ศ.2015 ธุรกิจคาสิโนในเอเชียแปซิฟิกจะครองที่ 1 ในโลก 
 
ต่อมามีการเสวนาในหัวข้อ"การพนันล้อมบ้าน กับการแสวงหาความรู้เพื่อจัดระเบียบ" โดย ศ.ดร. นันทวัฒน์  บรมานันท์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวในการเสวนาว่า การพนันเป็นสิ่งผิดกฏหมายแต่คนไทยชอบเล่นเหลือเกิน ตอนที่เป็นเด็กนักศึกษาเมื่อครั้งที่ตนไปเรียนที่ประเทศฝรั่งเศสเคยทำหน้าที่เป็นไกด์ให้กับคนไทยที่ไปเที่ยวที่นั่น ซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังหาบ่อนเพื่อที่จะไปเล่นการพนันได้ หรือแม้แต่กระทั่งคณะกรรมาธิการในสภาผู้แทนราษฎรที่ตนเคยมีโอกาสได้ติดตามไปเป็นล่ามเมื่อต้องไปราชการต่างประเทศด้วย พอถึงต่างประเทศแล้ว 
 
สิ่งแรกที่กรรมาธิการถามคือ บ่อนอยู่ไหน คนไทยเราแสวงหาสถานที่ที่จะเล่นการพนันได้ทุกที่ คนรวยที่มีเงินมากหน่อยก็หอบเงินออกไปเล่นต่างประเทศ ส่วนคนไทยที่มีเงินน้อยหน่อยก็หาที่เล่นได้ข้างบ้าน ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องตังโจทย์ว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรกับการพนัน 
 
อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวอีกว่า สิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับการพนันคือตัวกฏหมายที่ใช้บังคับเอาและเอาผิดกับนักพนัน ซึ่งไทยมีกฎหมายการพนันฉบับแรกปีพุทธศักราช 2473 ในปีรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งได้มีการตราพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2473 ขึ้นใช้บังคับเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการพนันฉบับแรกของประเทศไทย ต่อมาเมื่อกฎหมายดังกล่าวใช้บังคับไปได้ระยะหนึ่งก็ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ที่มีเนื้อหาสาระเป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการพนันให้เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับการพนันให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นในสมัยของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ต่อมาในยุคสมัยนี้ก็ได้มีความพยายามในการแก้ไขกฏหมายฉบับนี้เพราะความไม่ครอบคลุมของกฏหมายที่มีเพียง 11 มาตรา และการกำหนดประเภทของการพนันที่ไม่ครอบคลุมกับยุคสมัยและเทคโนโลยีเราจะเห็นประเภทของการพนันที่เราไม่เคยเห็นในกฏหมายการพนันอาทิ เต๋าข้ามด่าน ดวด อีก้อย อีโปงซัด ซึ่งเป็นการพนันที่เราเล่นในอดีต บทบัญญัติในกฏหมายที่เราเห็นจึงเป็นบทบัญญัติที่มีปัญหา 
 
ศ.ดร. นันทวัฒน์ กล่าวอีกว่า กฎหมายการพนันฉบับนี้นิยามการเล่นพนันไม่ชัดเจน เขียนไม่ครอบคลุมเหมือนกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ หรือกฎหมายเซ็นเซอร์ที่นิยามของกฏหมายทั้งสองฉบับชัดเจนมาก วิธีของการเขียนกฎหมายต้องสร้างความนิยามสำหรับอนาคตให้กว้าง เราไม่สามารถนำคำนิยามของกฏหมายพนันฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมาปรับเข้ากับข้อเท็จจริงทีเกิดขึ้นในปัจจุบันได้เลย นอกจากนี้แล้วปัญหาเรื่องบทลงโทษของกฏหมายที่กำหนดโทษของผู้กระทำผิดสูงสุดจำคุก 3 ปี และปรับไม่เกิน 1 พันบาท เป็นโทษที่เบามาก และไม่ชัดเจนครอบคลุมกับการพนันทั้งหมดทุกรูปแบบ และเอาผิดกับการพนันออนไลน์ไม่ได้ กฎหมายพนันที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันจึงเป็นกฏหมายที่เสื่อมสภาพและทำให้เกิดการพนันทุกหัวระแหงและทำให้เกิดทัศนคติที่ว่าคนที่เล่นการพนันไม่ได้ทำพิษร้ายแรง 
 
“ นอกจากนี้ในต่างประเทศที่มีการเปิดการพนันอย่างถูกกฎหมายนั้นสิ่งที่เขาทำเป็นอันดับแรกคือ การออกมาตรการในการควบคุมผู้ที่จะเข้ามาเล่นให้ชัดเจน โดยเฉพาะในส่วนของเยาวชนกฎหมายของประเทศต่างๆ ชัดเจนมากในการห้ามเยาวชนเข้าเล่นในบ่อนการพนันต่างๆ นอกจากนี้การเก็บภาษีกับผู้เข้าเล่นเขาก็เก็บเป็นจำนวนเงินที่มาก นอกจากนี้แล้วในส่วนของคาสิโนเองในบางประเทศไม่ให้คนในพื้นที่ที่ตั้งคาสิโนเล่นอนุญาตได้เฉพาะนักท่องเที่ยว ดังนั้นหากจะมีการพัฒนากฏหมายมาตรการเหล่านี้เราก็ควรกำหนดให้ชัดเจนด้วย"อาจารย์คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าว 
 
ด้าน ผศ.ดร. กนกวรรณ มะโนรมย์ อาจารย์คณะศิลปะศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกล่าวว่า ถึงแม้ประเทศไทยเราการพนันจะเป็นสิ่งที่ผิดกฏหมาย แต่รอบประเทศของเราการพนันกลายเป็นเรื่องที่ถูกกฏหมายและมีบ่อนผุดขึ้นเต็มไปหมด ไม่ว่าจะเป็นที่ช่องสะงำ ช่องจอม ของประเทศกัมพูชา  ซึ่งในปัจจุบันเมืองต่างๆ รอบแม่น้ำโขงผูกมิตรกันและไปมาหาสู่กันอย่างง่ายดายจึงทำให้เป็นโอกาสอันง่ายที่ประเทศเพื่อนบ้านเหล่านั้นจะดึงเม็ดเงินจากคนไทยเข้าประเทศ 
 
เมื่อถามว่าทำไมต้องมีการเปิดบ่อนตามบริเวณชายแดน เหตุผลเพราะชายแดนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและสร้างเศรษฐกิจ โดยเฉพาะชายแดนภาคอีสานที่เดินทางไปประเทศลาวได้อย่างง่ายดาย อาทิ โคราช สุรินทร์ อุบลราชธานีที่มีประชากรเกือบล้านคน ข้ามฝั่งไปเล่นการพนันในฝั่งประเทศลาว ซึ่งตนเคยเข้าไปสังเกตการณ์ในบ่อนคาสิโนของฝั่งลาวจะเห็นอาชีพข้าราชการเข้าไปเล่นการพนันในฝั่งนั้นเยอะมาก โดยเฉพาะในวันเสาร์อาทิตย์ มีทุกสถาบันทุกระดับ ทั้งคุณครูมัธยมและคุณครูประถม 
 
"ปัญหาของการพนันไม่ได้ส่งผลกระทบแค่เรื่องส่วนตัว ทรัพย์สินเท่านั้น แต่ส่งผลกระทบต่อสังคมและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ตรงด่านช่องจอมจะมีรถรับส่งนักท่องเที่ยวเข้าบ่อนเป็นล่ำเป็นสัน รัฐรู้แต่รัฐก็ไม่จับ กลายเป็นความพิเศษของชายแดน ที่ช่องโอเสม็ดเราจะเห็นปัญหาอย่างหลากหลาย เพราะที่นี่มีซ่องไว้คอยบริการนักพนักโดยเฉพาะ นักพนันจะสั่งผู้หญิงจากสถานบริหารแห่งนี้เข้าไปในคาสิโน หรือไม่ก็มาหาผู้หญิงขายบริการที่สถานบริหารแห่งนี้เองกันเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเรื่องของการพนันมันจึงมีหลายแง่มุมที่เราจะต้องพิจารณาในการแก้ไขปัญหาการพนันเพราะประเด็นของปัญหาทับซ้อนกันหลากหลายมิติ"อาจารย์จากคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกล่าวและว่า จากการลงสำรวจข้อมูลของตนพบข้อมูลว่าผู้หญิง 70% เล่นการพนันมากกว่าผู้ชาย 


กลับขึ้นด้านบน