เกษตรกรที่ จ. สงขลา เรียกร้องแก้ปัญหาราคาลองกองตกต่ำ

เกษตรกรที่ จ. สงขลา เรียกร้องแก้ปัญหาราคาลองกองตกต่ำ

เกษตรกรที่ จ. สงขลา เรียกร้องแก้ปัญหาราคาลองกองตกต่ำ

รูปข่าว : เกษตรกรที่ จ. สงขลา เรียกร้องแก้ปัญหาราคาลองกองตกต่ำ

เกษตรกรที่ จ. สงขลา เรียกร้องแก้ปัญหาราคาลองกองตกต่ำ เกษตรกรชาวสวนลองกองในจังหวัดสงขลา เรียกร้องให้ภาครัฐ แก้ปัญหาราคาลองกองตกต่ำ เนื่องจากผลผลิตมีเป็นจำนวนมาก แต่พ่อค้าคนกลางเลือกซื้อเฉพาะลองกองช่อใหญ่ ทำให้ผลผลิตตกค้าง

เกษตรกรชาวสวนลองกอง ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เรียกร้องให้ภาครัฐเร่งแก้ปัญหาลองกองราคาตกต่ำ จากที่เคยจำหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลาง 10 บาทต่อกิโลกรัม ขณะนี้เหลือไม่ถึง 5 บาทต่อกิโลกรัม เนื่องจากผลผลิตลองกองมีจำนวนมาก ที่สำคัญพ่อค้าคนกลางรับซื้อเฉพาะลองกองช่อใหญ่เท่านั้น ทำให้ผลผลิตที่เหลือตกค้างและไม่สามารถนำไปจำหน่ายได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนของชาวสวน

ด้านนางโฉม หมู่เก็ม เจ้าของสวนลองกองในจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาลองกองมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรในพื้นที่หลายคนได้รับความเดือดร้อน จึงต้องการให้รัฐเร่งแก้ปัญหาและช่วยเหลือชาวสวนโดยเร็ว

 


กลับขึ้นด้านบน