นปช. เตรียมเสนอ ครม.ออก พ.ร.ก.นิรโทษกรรมผู้ชุมนุมทางการเมือง

นปช. เตรียมเสนอ ครม.ออก พ.ร.ก.นิรโทษกรรมผู้ชุมนุมทางการเมือง

นปช. เตรียมเสนอ ครม.ออก พ.ร.ก.นิรโทษกรรมผู้ชุมนุมทางการเมือง

รูปข่าว : นปช. เตรียมเสนอ ครม.ออก พ.ร.ก.นิรโทษกรรมผู้ชุมนุมทางการเมือง

นปช. เตรียมเสนอ ครม.ออก พ.ร.ก.นิรโทษกรรมผู้ชุมนุมทางการเมือง กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอขออนุมัติหลักการร่างพระราชบัญัญัติให้อำนาจคลังกู้เงินเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานวงเงิน 2 ล้านล้านบาท ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (29 ม.ค.) ขณะที่กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ เตรียมยื่นหนังสือถึงนายกรฐมนตรี ให้ครม.เสนอพระราชกำหนดนิรโทษกรรม ผู้ชุมนุมทางการเมือง

กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช.บางส่วน ทยอยมารวมตัวที่ลานพระบรมรูปทรงม้า ก่อนที่จะเดินทางไปยื่นหนังสือถึงนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในช่วงเช้าวันนี้ เพื่อเรียกร้องให้ออกพระราชกำหนด นิรโทษกรรมผู้ชุมนุมทางการเมืองทุกฝ่ายตั้งแต่ปี 2550 - 2554 ก่อนหน้านี้นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา ในฐานะฝ่ายกฏหมายรัฐบาล ระบุว่าต้องดูข้อเสนอว่าหตุผลของกลุ่ม นปช.เข้าเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญที่จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่

ขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ (29 ม.ค.) กระทรวงมหาดไทย เตรียมขออนุมัติใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่เหลือจ่าย จากงบฯของการประปานครหลวง จำนวน 1.8 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชดเชยความเสียหายจากการชุมนุมทางการเมือง และมีวาระการกำหนดมาตรการลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่นายจ้างในการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม จากเดิมออกเงินสมทบในอัตราเดือนละ 432 บาท เป็นออกเงินสมทบในอัตราเดือนละ 336 บาท ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ด้านกระทรวงวัฒนธรรม เตรียมเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อฟื้นฟู บูรณะ ซ่อมแซมโบราณสถานที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย จำนวน 11 รายการ รวมวงเงิน 70 ล้านบาท และ กระทรวงการคลัง จะเสนอขออนุมัติหลักการร่างพระราชบัญัญัติให้อำนาจคลังกู้เงินเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานวงเงิน 2 ล้านล้านบาท

 


กลับขึ้นด้านบน