คกก.ตรวจสอบฯเสนอ ผบ.ตร.ยกเลิกสัญญาก่อสร้างโรงพักทั่วประเทศ

คกก.ตรวจสอบฯเสนอ ผบ.ตร.ยกเลิกสัญญาก่อสร้างโรงพักทั่วประเทศ

คกก.ตรวจสอบฯเสนอ ผบ.ตร.ยกเลิกสัญญาก่อสร้างโรงพักทั่วประเทศ

รูปข่าว : คกก.ตรวจสอบฯเสนอ ผบ.ตร.ยกเลิกสัญญาก่อสร้างโรงพักทั่วประเทศ

คกก.ตรวจสอบฯเสนอ ผบ.ตร.ยกเลิกสัญญาก่อสร้างโรงพักทั่วประเทศ คณะกรรมการตรวจสอบสัญญาก่อสร้างสถานีตำรวจทั่วประเทศเสนอให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยกเลิกสัญญาการก่อสร้างกับผู้รับเหมาเดิม เพื่อเปิดประมูลใหม่ พร้อมเตรียมฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทผู้รับเหมา

จากกรณีการก่อสร้างสถานีตำรวจ 396 แห่งทั่วประเทศ เกิดความล่าช้าจากการที่บริษัท พีซีซี ดีเวลล็อปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ผู้รับเหมา ทิ้งงานนั้น ทางบริษัทได้ยอมรับว่ามีปัญหาเรื่องสภาพคล่องของบริษัท ทำให้ไม่สามารถสร้างได้เสร็จทันตามงวดสัญญา

โดยทางคณะกรรมการตรวจสอบสัญญาการก่อสร้างสถานีตำรวจมีข้อสรุปให้ยกเลิกสัญญาก่อสร้างเดิมแล้วเปิดให้มีการประมูลหาผู้รับเหมารายใหม่ แยกเป็นการประมูล 396 สัญญา และให้ผู้รับเหมาแต่ละจังหวัดเข้ามารับผิดชอบ เพื่อให้การก่อสร้างทำได้รวดเร็วกว่า

โดยคณะกรรมการฯจะสุรปผลเสนอต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์นี้ ให้ยกเลิกสัญญาก่อสร้างก่อนที่จะนำเข้าที่ประชุมให้ผู้บริหารตัดสินใจเปิดประมูลการก่อสร้างใหม่ ทั้งนี้ตำรวจได้รวบรวมหลักฐานไว้แล้ว เพื่อวางแนวทางฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้รับเหมารายเดิม

ขณะที่ในวันพรุ่งนี้ คณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร จะเรียกทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้มาชี้แจง โดยคณะกรรมาธิการมีข้อเสนอเบื้องต้นให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรยกเลิกสัญญา และเปิดประมูลใหม่ เพื่อให้การก่อสร้างสถานีตำรวจทั่วประเทศเดินหน้าไปได้


กลับขึ้นด้านบน