ส.อ.ท.ยื่น 7 ข้อเสนอให้ธปท. ดูแลค่าเงินบาทไทย หวังให้ผู้ประกอบการแข่งขันได้

ส.อ.ท.ยื่น 7 ข้อเสนอให้ธปท. ดูแลค่าเงินบาทไทย หวังให้ผู้ประกอบการแข่งขันได้

ส.อ.ท.ยื่น 7 ข้อเสนอให้ธปท. ดูแลค่าเงินบาทไทย หวังให้ผู้ประกอบการแข่งขันได้

รูปข่าว : ส.อ.ท.ยื่น 7 ข้อเสนอให้ธปท. ดูแลค่าเงินบาทไทย หวังให้ผู้ประกอบการแข่งขันได้

ส.อ.ท.ยื่น 7 ข้อเสนอให้ธปท. ดูแลค่าเงินบาทไทย หวังให้ผู้ประกอบการแข่งขันได้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยื่นข้อเสนอ 7 มาตรการ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยดูแลค่าเงินบาท ให้มีทิศทางเดียวกับภูมิภาค เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ โดยนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา เงินบาทแข็งค่าขึ้นทะลุกรอบ 30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

มาตรการ 7 ข้อ ที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอต่อนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย การดูแลค่าเงินบาทไม่ให้ผันผวน และไม่ให้แข็งค่ามากกว่าประเทศคู่แข่ง นอกจากนี้สภาอุตสาหกรรมยังขอให้มีมาตรการช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เนื่องจากจะได้รับผลกระทบมากที่สุด เนื่องจากส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบในประเทศเป็นหลัก ทำให้เสียเปรียบเมื่อส่งสินค้าออก

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือแบงก์ชาติ ระบุว่าแบงก์ชาติติดตามค่าเงินบาทอย่างใกล้ชิด ซึ่งในขณะนี้ค่าเงินบาทยังมีความผันผวนจากปัจจัยความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจจากต่างประเทศ แต่ยังไม่พบว่ามีการเก็งกำไรค่าเงินเกิดขึ้น ทั้งนี้ภาคเอกชนเองจะต้องปรับตัวเพื่อปัองกันความเสี่ยงไว้ด้วยเช่นกัน

ด้านศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่า ค่าเงินบาทของไทยในช่วงเกือบเดือนที่ผ่านมา แข็งค่าขึ้นร้อยละ 3.13 สูงกว่ามาเลเซียที่แข็งค่าขึ้นร้อยละ 2.2 และอินโดนีเซียแข็งค่าขึ้นร้อยละ 0.05


กลับขึ้นด้านบน