ความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัย ปัญหาของคนจนเมือง ที่ยังไร้จุดลงตัวในการแก้ไข

ความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัย ปัญหาของคนจนเมือง ที่ยังไร้จุดลงตัวในการแก้ไข

ความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัย ปัญหาของคนจนเมือง ที่ยังไร้จุดลงตัวในการแก้ไข

รูปข่าว : ความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัย ปัญหาของคนจนเมือง ที่ยังไร้จุดลงตัวในการแก้ไข

ความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัย ปัญหาของคนจนเมือง ที่ยังไร้จุดลงตัวในการแก้ไข ความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัย เป็นปัญหาที่คนจนเมือง หรือคนในชุมชนแออัด เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร มีในนโยบายชัดเจนในการดูแลแก้ปัญหา เสียงเรียกร้องนี้ ผ่านผู้ว่าฯกทม.มาหลายสมัยทีเดียว แต่ก็ยังไม่มีจุดลงตัวในการแก้ไข

ความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัย เป็นปัญหาหลัก ที่คุกคามผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศนะคะ โดยเฉพาะกลุ่มคนจนเมือง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนสำรวจพบว่า ทั่วประเทศมีประชาชนที่ยังไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย ประมาณ 7 แสน 2 หมื่น 8 พันครัวเรือนค่ะ ในจำนวนนี้ อยู่ในกรุงเทพมหานครกว่า 38,000 นครัวเรือน แม้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2548 จะตั้งเป้าให้ประเทศไทยปลอดชุมชนแออัด ชาวชุมชนมีความเป็นอยู่ที่มั่นคง ทั้งที่อยู่อาศัยและสังคม ภายในปี 2551 ก็ตาม

ปิดท้ายกันที่สำรวจสนามเลือกตั้ง การเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ครั้งที่ผ่านมา กทม.ตั้งเป้าว่าจะมีผู้ไปใช้สิทธิ์ไม้น้อยกว่าร้อยละ 70 แต่เมื่อเสร็จสิ้นการเลือกตั้ง พบว่า มีผู้ออกไปใช้สิทธิ์เพียงร้อยละ 51.10 เท่านั้น เรียกได้ว่า น้อยกว่าการเลือกตั้งครั้งก่อน ที่มีผู้ออกไปใช้สิทธิ์ร้อยละ 54.18 สำนักวิจัยเอแบคโพลสำรวจสาเหตุที่ทำให้คนออกไปใช้สิทธิ์น้อยในครั้งที่แล้วว่า เป็นเพราะคนกรุงเทพฯ เชื่อว่า มีผู้สมัครบางคนคะแนนลอยลำอยู่แล้ว สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ กกต.ตั้งเป้ารณรงค์ให้คนกรุงเทพฯออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.มากที่สุดเท่าที่เคยจัดการเลือกตั้งมา หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

จำนวนผู้ออกมาใช้สิทธิ์ ไม่ได้สำคัญอยู่ที่ตัวเลขจะมากหรือสูงกว่าที่ตั้งเป้า แต่นี่คือดัชนีชี้วัดความตื่นตัวทางการเมือง และความตื่นตัวในการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญอย่างหนึ่งของประชาชน


กลับขึ้นด้านบน