เครือข่ายรณรงค์มาตรา 61 จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน เรียกร้องให้สภาฯผ่านความเห็นชอบ

เครือข่ายรณรงค์มาตรา 61 จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน เรียกร้องให้สภาฯผ่านความเห็นชอบ

เครือข่ายรณรงค์มาตรา 61 จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน เรียกร้องให้สภาฯผ่านความเห็นชอบ

รูปข่าว : เครือข่ายรณรงค์มาตรา 61 จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน เรียกร้องให้สภาฯผ่านความเห็นชอบ

เครือข่ายรณรงค์มาตรา 61 จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน เรียกร้องให้สภาฯผ่านความเห็นชอบ เครือข่ายรณรงค์มาตรา 61 องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค จัดกิจกรรมเรียกร้องให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ผ่านความเห็นชอบร่างกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องจากประชาชนจะได้รับการคุ้มครองเพิ่มมากขึ้น พร้อมกันนี้เตรียมรณรงค์ทำความเข้าใจประชาชนทั่วประเทศ และยื่นรายชื่อประชาชนที่สนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้ในสัปดาห์หน้า

เครือข่ายรณรงค์มาตรา 61 องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมทำกิจกรรมรณรงค์ ปั่นจักรยานทวงสิทธิของคุณคืนมา ด้วยมาตรา 61 หลังจากที่ร่างกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วมสองสภาแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 9 ม.ค.ที่ผ่านมา ทางเครือข่ายฯคาดว่ากฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในเร็วนี้

น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคบอกว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้ เป็นกลไกใหม่ที่เป็นความหวังของผู้บริโภค ที่จะช่วยสนับสนุนให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองมากขึ้น ขณะนี้อยู่ขั้้นตอนสุดท้ายในการทำร่างกฎหมาย ทั้งนี้หากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนี้ นายกรัฐมนตรีก็จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ แต่หากสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนี้ก็จะตกไป

การทำกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์ในวันนี้เพื่อให้ประชาชนในฐานะผู้บริโภคได้รู้จักมาตรา 61 องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและจะทราบประโยชน์จากการมีร่างกฎหมายฉบับนี้ ทางเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศ เฝ้ารอร่างกฎหมายฉบับนี้มากว่า 15 ปี แล้ว โดยแนวทางการขับเคลื่อนหลังจากนี้ ทางเครือข่ายจะร่วมกันรณรงค์ในจังหวัดต่างๆ ทำรถแห่ สปอตวิทยุ รวมถึงการรวบรวมรายชื่อประชาชนที่สนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้ไปยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 6 ก.พ.นี้

 


กลับขึ้นด้านบน