กรมการข้าวเร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวทนแล้ง

กรมการข้าวเร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวทนแล้ง

กรมการข้าวเร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวทนแล้ง

รูปข่าว : กรมการข้าวเร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวทนแล้ง

กรมการข้าวเร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวทนแล้ง กรมการข้าวเร่งวิจัยพันธุ์ข้าวทนแล้ง เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยใช้เพาะปลูก หลังสถานการณ์ภัยแล้งมีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้นในอนาคต คาดว่าจะได้สายพันธุ์ข้าวทนแล้งที่เหมาะสมภายใน 3 ปีนี้

สถานการณ์ภัยแล้งที่มีความรุนแรงมากขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคอีสาน ส่งผลต่อพื้นที่ทางการเกษตร ซึ่งมากกว่าร้อยละ 50 เป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าว โดยนายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ได้เร่งทำการวิจัยพันธุ์ข้าวให้ทนทานต่อความแห้งแล้ง และใช้น้ำน้อยลง เพื่อใช้เพาะปลูกในช่วงฤดูแล้ง คาดว่าจะได้พันธุ์ข้าวทนแล้งภายใน 3 ปี

ทั้งนี้ การแก้ปัญหาภัยแล้งในปัจจุบัน เบื้องต้นกรมการข้าวได้ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชเสริมทดแทนในช่วงหน้าแล้ง เช่น พืชตระกูลถั่วต่างๆ เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ และปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ให้พร้อมแก่การเพาะปลูกข้าวรอบใหม่


กลับขึ้นด้านบน