เริ่มคุมราคาสลากฯไม่เกิน 80 บาท ตั้งแต่งวด 16 มิ.ย.

เริ่มคุมราคาสลากฯไม่เกิน 80 บาท ตั้งแต่งวด 16 มิ.ย.

เริ่มคุมราคาสลากฯไม่เกิน 80 บาท ตั้งแต่งวด 16 มิ.ย.

รูปข่าว : เริ่มคุมราคาสลากฯไม่เกิน 80 บาท ตั้งแต่งวด 16 มิ.ย.

เริ่มคุมราคาสลากฯไม่เกิน 80 บาท ตั้งแต่งวด 16 มิ.ย. คณะกรรมาธิการสังคมฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ระบุต้นตอปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาอยู่ที่รัฐบาล ขณะที่กระทรวงการคลัง สั่งคุมราคาสลากฉบับละ 80 บาท ตั้งแต่งวดวันที่ 16 มิ.ย.เป็นต้นไป

ในงานสัมมนาแก้ไขกฎหมายสลาก โอกาส และความท้าทาย สู่การปฏิรูปสลากเพื่อสังคม นายพิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า เตรียมมอบนโยบายคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลชุดใหม่ปฏิบัติตามแนวนโยบาย คสช. โดยเฉพาะการบริหารกองทุนสลากฯเพื่อควบคุมราคาสลากไม่เกิน ฉบับละ 80 บาท ตั้งแต่งวดวันที่ 16 มิ.ย.แต่ยังไม่มีแนวคิดเปลี่ยนสัดส่วนโควต้าสลาก

นายมณเฑียร บุญตัน รองประธานกรรมาธิการสังคม ฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่า ต้นตอปัญหาสลากฯเกินราคามาจากการกำหนดเป้าหมายจำหน่ายสลากฯของรัฐบาลที่ต้องจัดสรรรายได้เข้ารัฐโดยไม่มีความเสี่ยง ทั้งที่เป้าหมายการจำหน่ายสลากฯควรเป็นสลากฯเพื่อสังคมหรือเน้นให้โควต้าผู้ด้อยโอกาสทางสังคม แต่ในทางปฏิบัติโควต้าสลากฯกว่าร้อยละ 70 อยู่ในมือขบวนการเก็งกำไรสลาก ขณะที่โควต้าของผู้ด้อยโอกาส มีเพียงร้อยละ 26

รองประธานกรรมาธิการสังคมฯยังตั้งข้อสังเกตว่า ร่าง พ.ร.บ.สลากฯที่ผ่านกฤษฎีกายังล้าสมัยกว่าคำสั่ง คสช.ฉบับที่ 11 ตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญชั่วคราวจึงเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนเป้าหมายการหารายได้และปรับโครงสร้าง โดยแยกส่วนกำกับนโยบายออกจากการบริหาร

พล.ต.ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากฯ ระบุ ร่าง พ.ร.บ.สลาก ที่เตรียมออกมา สมบูรณ์เพียงพอจะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาโดยเฉพาะการกำหนดให้มีกองทุนบริหารสลากฯและเพิ่มช่องทางจำหน่าย พร้อมยืนยันการจัดสรรโควต้า ของสำนักงานสลากฯ ไม่ใช่ต้นตอของเงินรั่วไหล

สำหรับสาระสำคัญในร่าง พ.ร.บ.สลากฉบับใหม่ ประกอบด้วย ปรับปรุงสัดส่วนรายได้จากการจำหน่ายสลากโดยเงินส่งเข้ารัฐเหลือร้อยละ 22, จัดสรรเงินร้อยละ 3 จัดตั้งกองทุนบริหารจัดการสลากฯเพิ่มช่องทางจำหน่ายสลากและกำหนดบทลงโทษจำหน่ายสลากให้เยาวชน


กลับขึ้นด้านบน