เศรษฐีจีน ทำอากาศบริสุทธิ์บรรจุกระป๋องแจกชาวจีน จากปัญหามลพิษ

เศรษฐีจีน ทำอากาศบริสุทธิ์บรรจุกระป๋องแจกชาวจีน จากปัญหามลพิษ

เศรษฐีจีน ทำอากาศบริสุทธิ์บรรจุกระป๋องแจกชาวจีน จากปัญหามลพิษ

รูปข่าว : เศรษฐีจีน ทำอากาศบริสุทธิ์บรรจุกระป๋องแจกชาวจีน จากปัญหามลพิษ

เศรษฐีจีน ทำอากาศบริสุทธิ์บรรจุกระป๋องแจกชาวจีน จากปัญหามลพิษ สถานการณ์หมอกควันในจีนวิกฤตขึ้น ก่อให้เกิดมลพิษรุนแรง โดยเฉพาะเมืองใหญ่ ๆ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเตือน เด็กเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบร้ายแรง ขณะที่มีมหาเศรษฐีมีความคิดดีนำอากาศบริสุทธิ์มาบรรจุกระป๋องแจกจ่ายให้ชาวกรุงปักกิ่งและมีแผนจะทำออกขาย หากอากาศยังคงเลวร้ายต่อไป

หลายเมืองทางภาคตะวันออกของจีน รวมทั้งกรุงปักกิ่ง ถูกปกคลุมด้วยหมอกควันหนา ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศแย่ลงทุกวัน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า หมอกควันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะเด็กซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงมากที่สุด ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ เพราะเป็นวัยที่ระบบทางเดินหายใจไวต่อสิ่งเร้าภายนอก  นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยังเตือนอีกว่า การสวมหน้ากากอนามัยเป็นเวลานานๆ ทำให้เกิดอาการสำลักได้

ขณะเดียวกันนายเฉิน กวางเปียน มหาเศรษฐีทางภาคใต้ของจีน เจ้าของธุรกิจรีไซเคิล ทำอากาศบริสุทธิ์บรรจุกระป๋องมาแจกจ่ายให้กับชาวกรุงปักกิ่ง เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการปกป้องสภาพแวดล้อมที่กำลังถูกคุกคามจากปัญหามลพิษ ทั้งนี้นายเฉินมีแผนผลิตอากาศบริสุทธิ์บรรจุกระป่องออกขาย  โดยขายกระป๋องละ 5 หยวน และจะนำรายได้ไปบริจาคให้กับพื้นที่ยากจน

สำหรับอากาศบริสุทธิ์ที่นำมาบรรจุกระป๋อง นายเฉินเปิดเผยว่า นำมาจากพื้นที่ห่างไกล เช่นที่ราบสูงทิเบตและพื้นที่ชนบททางตอนเหนือของมณฑลซานซี

องค์การอนามัยโลกกำหนดค่าดัชนีคุณภาพอากาศประจำวันโดยการวัดปริมาณฝุ่นผงในอากาศที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมโครมิเตอร์ ที่ปลอดภัยจะต้องไม่เกินระดับที่ 20 แต่จากการตรวจวัดดัชนีคุณภาพอากาศในกรุงปักกิ่งเมื่อวันที่ 12 ม.ค. ปรากฎว่าสูงถึง 755

 


กลับขึ้นด้านบน