ผู้ประกอบการใน จ.ลพบุรี เข้าให้ข้อมูลสอบทุจริตสภาอุตสาหกรรมฯ

ผู้ประกอบการใน จ.ลพบุรี เข้าให้ข้อมูลสอบทุจริตสภาอุตสาหกรรมฯ

ผู้ประกอบการใน จ.ลพบุรี เข้าให้ข้อมูลสอบทุจริตสภาอุตสาหกรรมฯ

รูปข่าว : ผู้ประกอบการใน จ.ลพบุรี เข้าให้ข้อมูลสอบทุจริตสภาอุตสาหกรรมฯ

ผู้ประกอบการใน จ.ลพบุรี เข้าให้ข้อมูลสอบทุจริตสภาอุตสาหกรรมฯ แม้โครงการยกระดับฝีมือแรงงานลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกลับสู่สถานประกอบกิจการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะสิ้นสุดไปแล้วเกือบ 1 ปี แต่การตรวจสอบความผิดปกติของงบประมาณที่สถานประกอบการได้รับในจังหวัดลพบุรี ซึ่งมีผู้ร้องเรียนไปก่อนหน้านี้ ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตรวจสอบว่ากรรมการสภาอุตสาหกรรมมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่

ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการของจังหวัดลพบุรี ซึ่งเคยร้องเรียนต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้เดินทางมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าได้รับเงินในโครงการเพียง 35,000 บาท จากทั้งหมด 81,600 บาท โดยภายหลังเมื่อกรณีนี้ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรีจึงนำเงินมาให้เพิ่มเติมอีก 46,600 บาท และชี้แจงว่าเป็นความเข้าใจผิดของผู้ประกอบการเอง

หลังการรับฟังข้อมูลคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ของสภาอุตสาหกรรม ยังไม่มีข้อสรุปใดๆ และก่อนหน้านี้ ได้เชิญนายสนอง ป่าธนู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรีมาให้ข้อมูล แต่นายสนองผิดนัด ขณะที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสภาอุตสาหกรรมชุดนี้เป็นชุดที่ 2 ที่นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแต่งตั้งขึ้น เนื่องจากการตรวจสอบของกรรมการชุดแรกไม่มีความคืบหน้า

โครงการยกระดับฝีมือแรงงานลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกลับสู่สถานประกอบกิจการใช้เงินจากงบประมาณกลางกลาง 61.5 ล้านบาทด้วยการชักชวนสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมส่งลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่ำกว่า 15,000 คน เพื่อชะลอการเลิกจ้างแรงงานหลังน้ำลด งบประมาณส่วนหนึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเบิกจ่ายให้ผู้ประกอบการโดยตรง แต่บางจังหวัดจัดงบประมาณผ่านสภาอุตสาหกรรม เช่น จังหวัดลพบุรี จำนวน 150 รุ่น หรือวงเงินกว่า 12 ล้านบาท


กลับขึ้นด้านบน