กรมชลประทาน แจ้งเกษตรกรภาคอีสาน งดปลูกพืช จากปัญหาภัยแล้ง

กรมชลประทาน แจ้งเกษตรกรภาคอีสาน งดปลูกพืช จากปัญหาภัยแล้ง

กรมชลประทาน แจ้งเกษตรกรภาคอีสาน งดปลูกพืช จากปัญหาภัยแล้ง

รูปข่าว : กรมชลประทาน แจ้งเกษตรกรภาคอีสาน งดปลูกพืช จากปัญหาภัยแล้ง

กรมชลประทาน แจ้งเกษตรกรภาคอีสาน งดปลูกพืช จากปัญหาภัยแล้ง กรมชลประทาน ประกาศเตือนเกษตรกร ที่อยู่ในพื้นที่เขื่อน 8 แห่งภาคอีสาน งดปลูกพืชฤดูแล้ง เนื่องจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอ แต่สำหรับการทำนาปี ยังคงมีน้ำเพียงพอทำการเพาะปลูก

นายสัญชัย เกตุวรชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ประกาศให้เกษตรกรในภาคอีสาน งดการปลูกพืชฤดูแล้งในพื้นที่ 8 เขื่อน ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง, เขื่อนอุบลรัตน์, เขื่อนลำปาว, เขื่อนลำตะคอง, อ่างเก็บน้ำมูลบน, อ่างเก็บน้ำลำแซะ และอ่างเก็บน้ำกระเสียว เนื่องจากมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอทำการเกษตร แต่มีน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศ

สำหรับอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 33 แห่ง ขณะนี้มีปริมาณน้ำทั้งหมด 45,680 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ คิดเป็น 65 % ของความจุอ่าง

ทั้งนี้ กรมชลประทาน มั่นใจว่า ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำฯ เพียงพอในการสำรองน้ำในช่วงต้นฤดูนาปี หากเกิดปัญหาฝนทิ้งช่วง เนื่องจากปริมาณน้ำในแผนการปลูกพืชฤดูแล้งมีปริมาณทั้งหมด 31,496 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้จัดสรร 10,343 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 44 ของปริมาณน้ำทั้งหมด


กลับขึ้นด้านบน