สตง.ชี้มูลทุจริตงบฯภัยพิบัติการเกษตร 2 อำเภอ จ.อุบลราชธานี 80ล้านบาท

สตง.ชี้มูลทุจริตงบฯภัยพิบัติการเกษตร 2 อำเภอ จ.อุบลราชธานี 80ล้านบาท

สตง.ชี้มูลทุจริตงบฯภัยพิบัติการเกษตร 2 อำเภอ จ.อุบลราชธานี 80ล้านบาท

รูปข่าว : สตง.ชี้มูลทุจริตงบฯภัยพิบัติการเกษตร 2 อำเภอ จ.อุบลราชธานี 80ล้านบาท

สตง.ชี้มูลทุจริตงบฯภัยพิบัติการเกษตร 2 อำเภอ จ.อุบลราชธานี 80ล้านบาท การตรวจสอบทุจริตโครงการจัดซื้อสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในหลายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่พบข้อพิรุธเกี่ยวกับราคาจัดซื้อสูงเกินจริง และบางพื้นที่ไม่ได้เกิดโรคระบาดจริง ล่าสุด สตง.ภาค 5 เสนอให้ 2 อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี คืนเงินที่เบิกซื้อสารเคมีเกิน จำนวน 80 ล้านบาทให้กับรัฐบาล

ความคืบหน้าการตรวจสอบการใช้งบประมาณ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน ด้านพืชปี 2554 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 5,000 ล้านบาท ซึ่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.พบความผิดปกติเกี่ยวกับการจัดซื้อสารเคมีในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดอุบลราชธานี

ล่าสุด สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 สุ่มตรวจสอบโครงการดังกล่าวในพื้นที่อำเภอเมือง และวารินชำราบ พบมีการจัดซื้อสารเคมีสูงเกินจริง โดยสารเคมีขนาดบรรจุ 500 กรัม จัดซื้อกล่องละ 1,920 บาท สูงกว่าราคาที่จำหน่ายตามท้องตลาด กล่องละ 500 บาท และสารเคมีบางยี่ห้อมีตัวยาไม่ตรงตามที่ระบุในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
 
นายชัชวาล ไทยดำรงเดช รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 อุบลราชธานี กล่าวว่า ขณะนี้ได้รายงานผลการตรวจสอบไปสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อพิจารณาดำเนินการเอาผิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมเสนอให้ทั้ง 2 อำเภอ คืนเงินที่เบิกซื้อสารเคมีเกิน จำนวน 80 ล้านบาท ให้รัฐบาล

ก่อนหน้านี้ มีหลายหน่วยงานตรวจสอบการใช้งบประมาณ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินด้านพืช พบว่ามีการประกาศโรคระบาดในพืชเศรษฐกิจอย่าง ยางพารา มันสำปะหลัง และข้าว ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ามีการอนุมัติงบประมาณกว่า 5,000 ล้านบาท โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี มีการใช้งบประมาณจัดซื้อสารเคมีสูงถึง 1,200 ล้านบาท


กลับขึ้นด้านบน