โฆษกกอ.รมน.เผยนายกฯ ให้ปชช.มีส่วนร่วมรักษาความมั่นคง-กำชับจนท.คุมเข้มชายแดน

โฆษกกอ.รมน.เผยนายกฯ ให้ปชช.มีส่วนร่วมรักษาความมั่นคง-กำชับจนท.คุมเข้มชายแดน

โฆษกกอ.รมน.เผยนายกฯ ให้ปชช.มีส่วนร่วมรักษาความมั่นคง-กำชับจนท.คุมเข้มชายแดน

รูปข่าว : โฆษกกอ.รมน.เผยนายกฯ ให้ปชช.มีส่วนร่วมรักษาความมั่นคง-กำชับจนท.คุมเข้มชายแดน

โฆษกกอ.รมน.เผยนายกฯ ให้ปชช.มีส่วนร่วมรักษาความมั่นคง-กำชับจนท.คุมเข้มชายแดน พล.ท.ดิฏฐพร ศศะสมิต โฆษกกกอ.รมน.เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประธานแถลงแผนงานกอ.รมน.ปี 56 ได้เน้นย้ำให้ประชาชนมีส่วนร่วมรักษาความั่นคง พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่คุมเข้มความปลอดภัยตามแนวชายแดน

ภายหลังการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2555 และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2556 ของกองอำนวยการรักษาความสงบภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน) ที่มี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความสงบภายในราชอาณาจักร เป็นประธาน พล.ท.ดิฏฐพร ศศะสมิต โฆษกกองอำนวยการรักษาความสงบภายในราชอาณาจักร เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำ การทำงานของกอ.รมน.โดยให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคงของชาติ เช่น ในพื้นที่ภาคใต้ นอกจากเจ้าหน้าที่แล้ว ประชาชนควรมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแส หรือปิดกั้นก่อเหตุของผู้ก่อความไม่สงบ พร้อมย้ำเรื่องปัญหายาเสพติด โดยให้พิจารณาว่าความต้องการยาเสพติดที่เพิ่มมากขึ้นนั้นมาจากสาเหตุอะไร พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้นำแนวทางยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาใช้ในการทำงาน

ส่วนบริเวณตามแนวชายแดน ต้องดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างรัดกุม และเคร่งครัด โดยเฉพาะการดูแลเรื่องการลักลอบเข้าประเทศ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังย้ำว่า การทำงานของกอ.รมน.ภาคจะต้องสนับสนุนการทำงานของกอ.รมน.จังหวัดและให้มีการบูรณาการข้อมูลจากประชาชนให้แน่นแฟ้นมากขึ้น


กลับขึ้นด้านบน