ทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เยี่ยมผู้หนีภัยจากการสู้รบบ้านใหม่ในสอย จ.แม่ฮ่องสอน

ทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เยี่ยมผู้หนีภัยจากการสู้รบบ้านใหม่ในสอย จ.แม่ฮ่องสอน

ทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เยี่ยมผู้หนีภัยจากการสู้รบบ้านใหม่ในสอย จ.แม่ฮ่องสอน

รูปข่าว : ทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เยี่ยมผู้หนีภัยจากการสู้รบบ้านใหม่ในสอย จ.แม่ฮ่องสอน

 ทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เยี่ยมผู้หนีภัยจากการสู้รบบ้านใหม่ในสอย จ.แม่ฮ่องสอน เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย นำคณะตรวจเยี่ยมที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบบ้านใหม่ในสอย ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ก่อนส่งผู้หนีภัยไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่สาม

นางคริสตี้ เอ เคนนี่ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เดินทางเยี่ยมผู้หนีภัยจากการสู้รบ บริเวณที่พักพิงชั่วคราว บ้านใหม่ในสอย ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อตรวจภารกิจการให้ความรู้ ก่อนการส่งผู้หนีภัยจากการสู้รบไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่ 3 รวมทั้งตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านสาธารณสุข การรักษาพยาบาล และรับฟังปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน การให้ความช่วยเหลือผู้หนีภัย และ ปัญหาของผู้หนีภัยจากการสู้รบ

จ.แม่ฮ่องสอนจัดตั้งพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบ 4 แห่ง บริเวณชายแดนพม่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ได้แก่ พื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านใหม่ในสอย อ.เมืองแม่ฮ่องสอน, บ้านแม่สุริน อ.ขุนยวม,  บ้านแม่ลามาหลวง อ.สบเมย และ บ้านแม่ละอูน อ.สบเมย ปัจจุบันมีจำนวนผู้หนีภัยหลายหมื่นคน  ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน มีผู้หนีภัยบางส่วนเดินทางไปตั้งถิ่นฐานใหม่ยังประเทศต่าง ๆ ทั้งสหรัฐอเมริกา สวีเดน นอร์เวย์ และ นิวซีแลนด์


กลับขึ้นด้านบน