สตง. กับการตรวจสอบ "ทุจริต" สารเคมีในอุบลฯ

สตง. กับการตรวจสอบ "ทุจริต" สารเคมีในอุบลฯ

สตง. กับการตรวจสอบ "ทุจริต" สารเคมีในอุบลฯ

รูปข่าว : สตง. กับการตรวจสอบ "ทุจริต" สารเคมีในอุบลฯ

สตง. กับการตรวจสอบ โครงการซื้อสารเคมี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินด้านพืช ในหลายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อปี 2554 ใช้งบประมาณกว่า 5,000 ล้านบาท มีรายงานสรุปผลการตรวจของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแล้ว

โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตรวจสอบพบการทุจริตจัดซื้อสารเคมี ราคาสูงเกินจริง อีกทั้งบางพื้นที่ไม่ได้เกิดโรคระบาด แต่ก้พบจัดการจัดซื้อสารเคมี จึงมีคำสั่งในเบื้องต้น ให้อย่างน้อย 2 อำเภอ ในจังหวัดอุบลราชธานี คืนเงินจำนวน 80 ล้านบาท ที่เบิกซื้อสารเคมีให้กับรัฐบาล

สวนยางพาราหลายพันไร่ ในต.กระโสบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เป็นหนึ่งในพื้นที่ 2 อำเภอ ที่เจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ 5 สุ่มตรวจสอบ หลังพบความผิดปกติเกี่ยวกับการจัดซื้อสารเคมี ในโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินด้านพืช ปี 2554

การตรวจสอบในพื้นที่อ.เมือง และอ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี พบข้อพิรุธลักษณะเดียวกันกับที่จ.บึงกาฬ คือ จัดซื้อสารเคมีราคาสูงเกินจริง โดยขนาดบรรจุ 500 กรัม จัดซื้อกล่องละ 1,920 บาท ขณะที่ตามท้องตลาด จำหน่ายเพียงกล่องละ 500 บาท ยังพบว่า สารเคมีบางยี่ห้อ มีตัวยาไม่ตรงตามที่ระบุในสัญญา ล่าสุด สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ 5 ทำหนังสือทักท้วงให้ทั้งสองอำเภอ คืนเงินจำนวน 80 ล้านบาท

การจัดซื้อสารเคมีดังกล่าว มีบริษัทเอกชนรายหนึ่ง เป็นผู้ชนะการประมูล ดำเนินการจัดซื้อเกือบทุกจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการระดับจังหวัด ขณะนี้อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินด้านพืช มีการอนุมัติงบประมาณกว่า 5,000 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อสารเคมีแจกจ่ายให้เกษตรกรในพื้นที่ที่ประกาศโรคระบาด ทั้งในยางพารา  มันสำปะหลัง และข้าว โดยพบการเบิกใช้งบประมาณในหลายจังหวัด ที่ผ่านมามีการสุ่มตรวจในจ.บึงกาฬ และอุบลราชธานี โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี พบการอนุมัติงบประมาณจัดซื้อสารเคมี สูงถึง 1,200 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงส่วนใหญ่พบว่า ไม่ได้เกิดโรคระบาด หรือระบาดไม่รุนแรง ส่วนจะมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทำผิดหรือไม่ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตรวจสอบความผิด


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน