ชาวกัมพูชาในไทย ทะยอยกลับประเทศ ร่วมพิธีอดีตกษัตริย์กัมพูชา

ชาวกัมพูชาในไทย ทะยอยกลับประเทศ ร่วมพิธีอดีตกษัตริย์กัมพูชา

ชาวกัมพูชาในไทย ทะยอยกลับประเทศ ร่วมพิธีอดีตกษัตริย์กัมพูชา

รูปข่าว : ชาวกัมพูชาในไทย ทะยอยกลับประเทศ ร่วมพิธีอดีตกษัตริย์กัมพูชา

ชาวกัมพูชาในไทย ทะยอยกลับประเทศ ร่วมพิธีอดีตกษัตริย์กัมพูชา ชาวกัมพูชาที่ทำงานในประเทศไทย ทยอยเดินทางกลับประเทศ เพื่อเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ

ชาวกัมพูชาที่ทำงานในจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียง เดินทางกลับประเทศผ่านทางจุดผ่านแดนถาวรช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จเจ้าสีหนุ

โดยตั้งแต่ช่วงเช้ามีชาวกัมพูชาทยอยเดินทางกลับอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนายจ้างชาวไทยอนุญาตให้หยุดงานเข้าร่วมพิธีจนถึงวันที่ 4 ก.พ.

ส่วนเจ้าหน้าที่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง จัดกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับชาวกัมพูชาที่เดินทางกลับประเทศ รวมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย


กลับขึ้นด้านบน