กองทัพญี่ปุ่น แลกเปลี่ยนร่วมมือบรรเทาสาธารณภัย กับกองทัพไทย

กองทัพญี่ปุ่น แลกเปลี่ยนร่วมมือบรรเทาสาธารณภัย กับกองทัพไทย

กองทัพญี่ปุ่น แลกเปลี่ยนร่วมมือบรรเทาสาธารณภัย กับกองทัพไทย

รูปข่าว : กองทัพญี่ปุ่น แลกเปลี่ยนร่วมมือบรรเทาสาธารณภัย กับกองทัพไทย

กองทัพญี่ปุ่น แลกเปลี่ยนร่วมมือบรรเทาสาธารณภัย กับกองทัพไทย กองทัพภาคที่ 1 สาธิตภารกิจกองร้อยช่วยเหลือประชาชนและภารกิจด้านความมั่นคง เพื่อแสดงศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ด้านต่าง ๆ หลังผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันตนเองทางบกญี่ปุ่น เดินทางมาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความร่วมมือในการบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากไทยและญี่ปุ่นผ่านประสบการณ์ภัยพิบัติขนาดใหญ่เหมือนกัน

พลเอกเอจิ คิมิซูกะ ผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันตนเองทางบกญี่ปุ่น เยี่ยมชมการปฏิบัติการของกองร้อยช่วยเหลือประชาชนที่แปรสภาพจากหน่วยกำลังรบ กรณีเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ ที่กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ โดยมีพลตรีไพบูลย์ คุ้มฉายา แม่ทัพภาคที่ 1 ให้การต้อนรับ

ขณะที่กองทัพภาคที่ 1 แสดงขีดความสามารถและการดำเนินงานด้านต่างๆ ได้แก่ ภารกิจทั้งยามปกติ ที่มีหน้าที่ป้องกันประเทศ และจัดกองกำลังชายแดน 2 กองกำลัง คือกองกำลังบูรพา และ กองกำลังสุรสีห์ รวมทั้งหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสไปปฏิบัติภารกิจภาคใต้

นอกจากนี้ได้สาธิตของหน่วยอื่นๆ ทั้งทหารช่าง ทหารสื่อสาร และการบูรณาการช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติ ทั้งการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เน้นการช่วยเหลือกู้ชีวิตผู้ประสบเหตุภัยพิบัติต่างๆ โดยเป็นไปตามมาตราฐานการฝึกของกองทัพบก และปรับจากการฝึกร่วมกับประเทศต่างๆ ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ จนถึงการฟื้นฟู

พลเอกเอจิ คิมิซูกะ ผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันตนเองทางบกญี่ปุ่น เดินทางเยือนไทย ในฐานะแขกของกองทัพบก เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย และ ญี่ปุ่น ในช่วงวันที่ 30 ม.ค. - 2 ก.พ.56 หลังจากผู้บัญชาการทหารบก ได้เดินทางเยือนญี่ปุ่นและเยี่ยมชมการสาธิตยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย

ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีศักยภาพ เป็นที่ยอมรับในการบรรเทาสาธารณภัย และยังเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกองทัพไทย ที่จะพัฒนารูปแบบการช่วยเหลือประชาชนโดยการนำกำลังทหารไปแปรสภาพบรรเทาสาธารณภัยยามฉุกเฉินของประเทศ


กลับขึ้นด้านบน