"เครือข่ายเพื่อนตะวันออกฯ"ร้องรัฐบาลเร่งประกาศผังเมือง 8 จังหวัดภาคตะวันออก

"เครือข่ายเพื่อนตะวันออกฯ"ร้องรัฐบาลเร่งประกาศผังเมือง 8 จังหวัดภาคตะวันออก

"เครือข่ายเพื่อนตะวันออกฯ"ร้องรัฐบาลเร่งประกาศผังเมือง 8 จังหวัดภาคตะวันออก

รูปข่าว : "เครือข่ายเพื่อนตะวันออกฯ"ร้องรัฐบาลเร่งประกาศผังเมือง 8 จังหวัดภาคตะวันออก

เครือข่ายเพื่อนตะวันออก วาระเปลี่ยนตะวันออก ร้องนายกฯ เร่งให้ประกาศผังเมือง 8 จังหวัดภาคตะวันออก หวั่น ถูกกว้านซื้อที่ดินสร้างแหล่งอุตสาหกรรม ทำลายที่ทำกิน พร้อมขีดเส้น 7 วัน หากไร้ความคืบหน้าเตรียมระดมมวลชนกดดัน

วันนี้ (1 ก.พ. ) กลุ่มประชาชนภาคตะวันออก 8 จังหวัด อันประกอบด้วย จ.ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และนครนายกที่รวมตัวในนาม "เครือข่ายเพื่อนตะวันออก วาระเปลี่ยนตะวันออก" เดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อขอให้ดำเนินการประกาศบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดชลบุรี

นายสมนึก จงมีวศิน ผู้ประสานงานเครือข่ายเพื่อนตะวันออก วาระเปลี่ยนตะวันออก เผยว่า เนื่องจากการประกาศผังเมืองมีความล่าช้าทำให้เกิดช่องว่างของกฎหมายทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่ อาทิ การกว้านซื้อที่ดินเพื่อขอจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรม ในพื้นที่เกษตรกรรมทั่วไป ทั้งหลายพื้นใน จังหวัด ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ ตราด

นายสมนึก กล่าวต่อว่า จากการเฝ้าติดตามของเครือข่ายเพื่อนตะวันออก พบว่า มีเพียงจังหวัด นครนายก และ ปราจีนบุรี เท่านั้นที่ประกาศผังเมืองไปแล้ว แต่ในส่วนของ จ.ชลบุรี ยังเป็น 1 ใน 3 จังหวัดที่ต้องถูกทบทวนร่างผังเมืองใหม่ โดยอ้างว่าผังเมืองที่ยกร่างไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบันหากประกาศใช้ทันทีจะมีผลต่อการพัฒนาพื้นที่ จ.ชลบุรี ทั้งหมด ซึ่งทั้งนี้ในความเป็นจริงหากมีการผลักดันให้ประกาศใช้ผังเมืองก่อนแล้วกลับมาแก้ไขเพื่อเปลี่ยนแปลงนั้นก็สามารถทำได้แต่จะต้องเชิญทุกภาคส่วน และตัวแทนภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขด้วย

"หากมีการยกร่างใหม่เท่ากับว่าต้องเริ่มขั้นตอนที่หนึ่งใหม่ ซึ่งจะเป็นเวลานานหลายปีกว่าจะถึงขั้นตอนที่ 24 ที่เป็นขั้นตอนสุดท้าย ดั้งนั้นจึงขอให้นายกรัฐมนตรี เร่งรัดและประกาศบังคับใช้ผังเมืองอย่างจริงจัง เพื่อปกป้องสิทธิในการใช้พื้นที่ดินให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประชาชนในพื้นที่ และหากภายใน 7 วัน ยังไม่มีการดำเนินการใดๆที่เป็นรูปธรรม จะมีมาตรการเคลื่อนไหวที่เข้มข้นต่อไป" นายสมนึก ระบุ

ทั้งนี้ นายพันธ์ศักดิ์ เจริญ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ให้เป็นผู้รับหนังสือแทน โดยกล่าวว่าจะนำเรื่องดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาและจะเร่งรัดดำเนินอย่างเร่งด่วน


กลับขึ้นด้านบน