เครือข่ายผู้ปกครองร้องดีเอสไอ ตรวจสอบปมเงินบริจาคโรงเรียนอัสสัมชัญ

เครือข่ายผู้ปกครองร้องดีเอสไอ ตรวจสอบปมเงินบริจาคโรงเรียนอัสสัมชัญ

เครือข่ายผู้ปกครองร้องดีเอสไอ ตรวจสอบปมเงินบริจาคโรงเรียนอัสสัมชัญ

รูปข่าว : เครือข่ายผู้ปกครองร้องดีเอสไอ ตรวจสอบปมเงินบริจาคโรงเรียนอัสสัมชัญ

เครือข่ายผู้ปกครองร้องดีเอสไอ ตรวจสอบปมเงินบริจาคโรงเรียนอัสสัมชัญ เครือข่ายพ่อแม่-เยาวชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ยื่นหนังสือให้กรมสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบเงินบริจาคเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัดมูลนิธิเซนต์คาเบียล รวมทั้งเก็บค่าเล่าเรียนสูงกว่าปกติ ทำให้โรงเรียนมีรายได้กว่า 2,000 ล้านบาทต่อปี

ผศ.วิวัฒน์ชัย กุลมาตย์ ประธานที่ปรึกษาเครือข่ายพ่อแม่-เยาวชน เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ยื่นหนังสือกับนางศิวาพร ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ ให้ตรวจสอบเงินบริจาคของมูลนิธิเซนต์คาเบียลที่มีนายศิริชัย ฟอนสิการ์ เป็นประธานมูลนิธิ

ซึ่งมีข้อมูลว่าที่โรงเรียนอัสสัมชัญพระราม 2 และเป็นหนึ่งในโรงเรียนเครือคาทาลิกและอยู่ในความดูแลของมูลนิธิซึ่งจะมีการเปิดทำการเรียนการสอนแห่งใหม่ ได้มีการเก็บค่าเล่าเรียนปีละ 450,000 บาท และยังต้องจ่ายเงินบริจาคเข้าอีกปีละ 350,000 บาท ทำให้นักเรียนที่เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณปีละ 750,000 บาท

ซึ่งทางเครือข่ายเห็นว่าผิดวัตถุประสงค์ของมูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อการศึกษา สำหรับคนด้อยโอกาสให้มีโอกาสเรียนตามบาทหลวงชาวฝรั่งเศสที่ได้เข้ามาก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญเมื่อ 128 ปีที่แล้ว รวมถึงทางมูลนิธิไม่ต้องจ่ายภาษี จึงต้องการให้ดีเอสไอตรวจสอบเส้นทางเงินบริจาคทั้งหมดว่าดำเนินการอย่างถูกต้องหรือไม่ เพราะในแต่ละปี มีเงินบริจาคมากกว่า 2 พันล้านบาท

ขณะที่รองอธิบดีดีเอสไอกล่าวว่า จะนำเรื่องเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ แต่หากไม่ได้รับการพิจารณาเป็นคดีพิเศษจะส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไป


กลับขึ้นด้านบน