กรุงนิวเดลีของอินเดียเผชิญคุณภาพอากาศต่ำ

กรุงนิวเดลีของอินเดียเผชิญคุณภาพอากาศต่ำ

กรุงนิวเดลีของอินเดียเผชิญคุณภาพอากาศต่ำ

รูปข่าว : กรุงนิวเดลีของอินเดียเผชิญคุณภาพอากาศต่ำ

กรุงนิวเดลีของอินเดียเผชิญคุณภาพอากาศต่ำ นักวิทยาศาสตร์ของทางการอินเดียเตือนคุณภาพอากาศต่ำในกรุงนิวเดลี ขณะที่กรุงปักกิ่งของจีนกำลังเผชิญกับมลพิษทางอากาศ

นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันอุตุนิยมวิทยาเขตร้อนของอินเดียเตือนเกี่ยวกับคุณภาพอากาศในกรุงนิวเดลีว่าอยู่ในระดับต่ำ เช่นเดียวกับที่จีนเผชิญกับปัญหามลพิษในอากาศอย่างรุนแรง โดยความหนาแน่นของอนุภาคพีเอ็ม 2.5 ซึ่งเป็นละอองฝุ่นขนาดเล็กที่สามารถเข้าไปถึงส่วนลึกของปอดแตะระดับ 250 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในหลายพื้นที่ของกรุงนิวเดลี และพื้นที่โดยรอบ ส่วนที่กรุงปักกิ่งระดับของอนุภาคพีเอ็ม 2.5 สูงถึง 500 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ตัวเลขนี้สูงกว่าระดับปลอดภัยที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ถึงกว่า 10 เท่า โดยส่วนใหญ่จะมาจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ยานพาหนะต่างๆ โรงงานไฟฟ้า การเผาป่า และกระบวนการทางอุตสาหกรรมบางประเภท

ทั้งกรุงนิวเดลีของอินเดีย และกรุงปักกิ่งของจีนต่างถูกจัดอันดับอยู่ในกลุ่มเมืองหลวงที่มีมลพิษมากที่สุดลำดับต้นๆ ของโลก ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าการใช้รถเพิ่มขึ้นในขณะที่เมืองเติบโต เป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่ง โดยมีรถจดทะเบียนใหม่ในกรุงนิวเดลีเกือบ 1,000 คันต่อวัน


กลับขึ้นด้านบน