รมว.คมนาคม สั่งการรถไฟฯ ดำเนินการใน 5 แผนงานแก้ปัญหาหนี้สิน

รมว.คมนาคม สั่งการรถไฟฯ ดำเนินการใน 5 แผนงานแก้ปัญหาหนี้สิน

รมว.คมนาคม สั่งการรถไฟฯ ดำเนินการใน 5 แผนงานแก้ปัญหาหนี้สิน

รูปข่าว : รมว.คมนาคม สั่งการรถไฟฯ ดำเนินการใน 5 แผนงานแก้ปัญหาหนี้สิน

รมว.คมนาคม สั่งการรถไฟฯ ดำเนินการใน 5 แผนงานแก้ปัญหาหนี้สิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ดำเนินการใน 5 แผนงาน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) หรือซูเปอร์บอร์ดได้มีมติในเดือนมกราคม 2558

ก่อนหน้านี้ คนร.ได้มีมติในเดือนมกราคม 2558 โดยให้การรถไฟฯ ดำเนินการใน 5 แผนงาน ได้แก่ การปรับปรุงระบบการเดินรถ การโอนสิทธิ์ที่ดินเพื่อชดเชยการขาดทุนร่วมกับกระทรวงการคลัง การพัฒนาการรถไฟฯ และกรมราง รวมถึงการให้เอกชนร่วมการเดินรถไฟฟ้าสายสีแดง
 
พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า การแก้ไขปัญหาหนี้สินของการรถไฟฯ จะแยกการกำกับดูแล โดยให้การรถไฟฯ รับผิดชอบดูแลการซ่อมบำรุง ส่วนกรมการขนส่งทางราง รับผิดชอบดูแลการโครงสร้างพื้นฐาน
 
สำหรับการโอนสิทธิ์ที่ดินให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแล ซึ่งกรมธนารักษ์จะเป็นผู้ประเมินราคาที่ดิน ค่าเสียโอกาส โดยจะเริ่มโครงการนำร่องก่อนที่มักกะสัน พื้นที่ 497 ไร่ ซึ่งจะมีพิพิธภัณฑ์การรถไฟฯ และกรมการขนส่งทางราง พื้นที่เลนจักรยาน และพื้นที่พาณิชย์ โดยพื้นที่อื่นจะมีการพิจารณาหลังเดือนมิถุนายน 2558 ส่วนการพัฒนาบุคลากร จำนวน 14,000 คนนั้นแบ่งเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านการบริการ บุคลากรดูแลรางขนาด 1 เมตร และบุคลากรดูแลรางขนาด 1.435 เมตร 
 
ขณะที่ในปีนี้ จะเน้นการปรับปรุงสถานีให้บริการจำนวน 12 แห่ง การจัดหาหัวรถจักร ตู้รถไฟ ตู้นอนที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพิ่มประสิทธิภาพระบบอาณัติสัญญาณ และแก้ไขจุดลักผ่าน 584 จุด นอกจากนี้ ยังจะเพิ่มมาตรฐานการเดินรถ เช่น เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ จากเดิมใช้เวลา 14 ชั่วโมง เหลือเพียง 13 ชั่วโมง และการปรับระบบรถไฟจากเดิมที่ใช้น้ำมันดีเซลเปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้าแทน


กลับขึ้นด้านบน