รณรงค์"งดเผา"แก้ปัญหาหมอกควัน 8 จังหวัดภาคเหนือ ยังไร้ผล

รณรงค์"งดเผา"แก้ปัญหาหมอกควัน 8 จังหวัดภาคเหนือ ยังไร้ผล

รณรงค์"งดเผา"แก้ปัญหาหมอกควัน 8 จังหวัดภาคเหนือ ยังไร้ผล

รูปข่าว : รณรงค์"งดเผา"แก้ปัญหาหมอกควัน 8 จังหวัดภาคเหนือ ยังไร้ผล

รณรงค์ หลายปีที่ผ่านมา พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ต้องเผชิญกับปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละออง เนื่องจากหมอกควัน ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการเผาวัชพืช ในการทำเกษตร แม้หลายหน่วยงานจะรณรงค์ให้ใช้วิธีอื่น เพื่อลดปัญหา แต่พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ก็ยังคงใช้วิธีเดิม ทำให้ไม่สามารถควบคุมปัญหาที่เกิดขึ้นได้

หลายหน่วยงาน เร่งรณรงค์ งดการเผา เพื่อแก้ปัญหาไฟป่า และลดหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ขณะที่รองนายกรัฐมนตรี ย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติหมอกควัน
                        
เจ้าหน้าที่สาธิตวิธีไถกลบตอซังข้าว เพื่อรณรงค์ให้เกษตรกร ใน ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เลิกใช้วิธีเผา และหันมาใช้วิธีไถกลบ เพื่อฟื้นฟูแร่ธาตุในดินและช่วยลดปัญหาหมอกควัน รวมทั้งภาวะโลกร้อน

ขณะที่นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์ป้องกันไฟป่า และหมอกควัน ในจังหวัดเชียงราย พร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติตาม 4 มาตรการ ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมไม่ให้มีการเผา การจัดการพื้นที่ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และสั่งห้ามเผาอย่างเด็ดขาด ทั้งพื้นที่เกษตร พื้นที่เมือง และพื้นที่ป่า เพื่อเร่งแก้ปัญหาหมอกควัน
                      
สำหรับคุณภาพอากาศโดยรวมของ 8 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งมักจะเกิดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ เกินค่ามาตรฐาน เนื่องจากหมอกควันจากการเผา ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายนของทุกปี การตรวจสอบยังพบว่า ขณะนี้คุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์ดีแต่เจ้าหน้าที่ก็คงเฝ้าระวังต่อเนื่อง


กลับขึ้นด้านบน