ภัยแล้งในอีสาน หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบ

ภัยแล้งในอีสาน หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบ

ภัยแล้งในอีสาน หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบ

รูปข่าว : ภัยแล้งในอีสาน หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบ

ภัยแล้งในอีสาน หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบ ภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรุนแรงต่อเนื่อง หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณน้ำในแม่น้ำมูลลดลงส่งผลต่อการผลิตน้ำประปา

แม่น้ำมูล เป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตประปาของอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีปริมาณน้ำลดลง ส่งผลต่อโรงผลิตน้ำประปาลดกำลังการผลิตเหลือวันละ 1,200 ลูกบาศก์เมตร/วัน จากที่ผลิตได้วันละ 1,500 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ส่วน จังหวัดนครราชสีมาระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำหลัก ปริมาณน้ำลดลงต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนกังวลปริมาณน้ำดิบที่จะทำน้ำประปาอาจไม่เพียงพอ จึงซื้อถังเก็บกักเก็บน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ ทำให้ยอดขายถังเก็บน้ำตามร้านค้าต่าง ๆ สูงขึ้น

ขณะที่สถานการณ์อ่างเก็บน้ำหลักทั้ง 4 แห่งของจังหวัดนครราชสีมา อ่างเก็บน้ำลำตะคอง ,อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง ,อ่างเก็บน้ลำแชะ และ อ่างเก็บน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 8 มีปริมาณเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในช่วงแล้ง

ส่วนภัยแล้งที่จังหวัดบึงกาฬเริ่มคลี่คลาย หลังจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีฝนตกหนัก.

 


กลับขึ้นด้านบน