สตช.เรียกบริษัทเอกชน ชี้แจงคดีก่อสร้างโรงพักทั่วประเทศ พรุ่งนี้

สตช.เรียกบริษัทเอกชน ชี้แจงคดีก่อสร้างโรงพักทั่วประเทศ พรุ่งนี้

สตช.เรียกบริษัทเอกชน ชี้แจงคดีก่อสร้างโรงพักทั่วประเทศ พรุ่งนี้

รูปข่าว : สตช.เรียกบริษัทเอกชน ชี้แจงคดีก่อสร้างโรงพักทั่วประเทศ พรุ่งนี้

สตช.เรียกบริษัทเอกชน ชี้แจงคดีก่อสร้างโรงพักทั่วประเทศ พรุ่งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะเรียกตัวแทนบริษัทพีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ผู้ได้รับสัมปทาน โครงการก่อสร้างสถานีตำรวจ 396 แห่งประเทศให้เข้าชี้แจง ในวันพรุ่งนี้ ( 4 ก.พ.) เพราะใกล้ครบสัญญากำหนดเวลาการก่อสร้าง แต่ขณะนี้ สถานีตำรวจ เกือบทุกแห่งก่อสร้างไม่เสร็จ และถูกทิ้งงาน

สถานีตำรวจภูธรสามพราน จังหวัดนครปฐม ถูกทิ้งงาน ที่สร้างไม่เสร็จเหมือนกับสถานีตำรวจอีกหลายแห่ง ตามโครงการก่อสร้างสถานีตำรวจทดแทน 396 แห่งทั่วประเทศ  รวมถึงสถานีตำรวจภูธรสะเดา จังหวัดสงขลา หนึ่งใน 7 แห่ง ของสถานีตำรวจในจังหวัดสงขลา ที่ผู้รับเหมาทิ้งงาน ทิ้งร้างเมื่อปลาย 2555 ทำให้ต้องใช้อาคารหลังเก่าเป็นสถานที่ทำงานของตำรวจชั่วคราว

ผู้บัญชาตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า  เตรียมเรียกตำรวจระดับหัวหน้าสถานี เข้าหารือแนวทางแก้ปัญหาเบื้องต้น เพราะทั้งประชาชนและตำรวจได้รับผลกระทบจากความล่าช้าการก่อสร้างโครงการนี้

ขณะที่ จังหวัดสกลนคร ตัวแทนคณะกรรมาธิการสามัญบริหารติดตามงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ตรวจสอบ สถานีตำรวจดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพราะเป็นหนึ่งในจำนวน 13 สถานีตำรวจ ใน 10 อำเภอ ที่ได้รับงบประมาณก่อสร้างและรื้อถอนอาคารสถานีตำรวจหลังเก่าออก เพื่อก่อสร้างอาคารสถานีตำรวจใหม่ทดแทน แต่การก่อสร้างได้ร้อยละ 10 ทำให้ตำรวจสถานีตำรวจดงมะไฟ ต้องใช้ปรับอาคารเรือนพัก เป็นสถานที่ให้บริการทดแทนชั่วคราว นอกจากนั้น ไม่มีห้องควบคุมผู้ต้องหา ทำให้ต้องไปใช้ห้องควบคุมของสถานีตำรวจที่ห่าง12 กิโลเมตร

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะเรียกผู้บริหารบริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นคู่สัญญา สัมปทาน การก่อสร้างไปชี้แจง ในวันพรุ่งนี้  ( 4 ก.พ.) โดยรายงานว่า 1 ใน ข้อตกลงตามสัญญาจ้าง ที่ทางบริษัท พีซีซีฯ จะอ้างถึงปัญหาการก่อสร้างล่าช้า เพราะมีสัญญาเดียว และมีสถานีตำรวจ 11 แห่ง ไม่ส่งมอบพื้นที่ให้ โดยเฉพาะสถานีตำรวจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดปัญหาความไม่สงบ  ส่วนการจ้างบริษัทลูก รับเหมาช่วงการก่อสร้างระบุข้อมูลตามสัญญา ว่าทำไม่ได้ แต่ทางบริษัทพีซีซี ชี้แจงว่า ไม่ได้จ้างช่วงทั้งหมด จึงถือว่าไม่ผิดสัญญา


กลับขึ้นด้านบน