รณรงค์การยกเลิกใช้แร่ใยหิน หลังพบเป็นสาเหตุมะเร็งและโรคปอด

รณรงค์การยกเลิกใช้แร่ใยหิน หลังพบเป็นสาเหตุมะเร็งและโรคปอด

รณรงค์การยกเลิกใช้แร่ใยหิน หลังพบเป็นสาเหตุมะเร็งและโรคปอด

รูปข่าว : รณรงค์การยกเลิกใช้แร่ใยหิน หลังพบเป็นสาเหตุมะเร็งและโรคปอด

รณรงค์การยกเลิกใช้แร่ใยหิน หลังพบเป็นสาเหตุมะเร็งและโรคปอด การรณรงค์ยกเลิกใช้แร่ใยหินในสินค้ามีมานานเกือบ 10 ปี หลังจากมีข้อมูลด้านสุขภาพ ระบุว่า แร่ใยหินอาจเป็นสาเหตุมะเร็งและโรคปอด ซึ่งไทยประกาศยกเลิกนำเข้าแร่ใยหินทุกชนิด ยกเว้น แร่ใยหินไครโซไทล์ ทำให้ปริมาณนำเข้าปีที่ผ่านมาลดลงเหลือ 50,000 ตัน จากที่200,000 ตัน และผู้ผลิตสินค้าส่วนหนึ่ง ได้เปลี่ยนไปใช้วัตถุดิบอื่นแทนแร่ใยหิน แต่บางกลุ่มยังยืนยันว่าแร่ใยหินคงทนและราคาถูกกว่าวัสดุทดแทน

เนื้อกระเบื้องที่คุณสมบัติความเหนียวเพิ่มขึ้น และถูกอ้างให้กลายเป็นจุดเด่นของกระเบื้องไม่มีแร่ใยหิน ต่างจากกระเบื้องใยหิน ที่ผู้ประกอบการ อ้างว่าทนทานกว่า เมื่อทดสอบด้วยแรงกระแทก  เป็นจุดเด่นเพื่อส่งเสริมการขาย ของผู้ผลิตกระเบื้องที่เลิกนำเข้าแร่ใยหิน และได้ปรับกระบวนการผลิตใช้เส้นใยจากพืช และใยสังเคราะห์จากพลาสติก เป็นวัสดุทดแทน เพื่อหยุดใช้แร่ใยหินก่อนที่คณะรัฐมนตรี จะมีมติเมื่อปี 2554 ให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน
   

ปัจจุบันมีผู้ผลิตกระเบื้องมุงหลังคาประเภทนี้ 4 รายใหญ่ 2 บริษัทเลิกจำหน่ายสินค้าที่มีแร่ใยหินไปแล้ว ส่วนอีก 2 รายยังอ้างถึงความจำเป็นของการใช้แร่ใยหินอยู่

แต่ข้อสังเกตเกี่ยวกับอายุการใช้งานของกระเบื้องเส้นใยอื่น ซึ่งสั้นกว่าใยหิน ซึ่งบริษัทโอลิมปิกกระเบื้องไทย ชี้แจงว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพอากาศ และระยะใช้งานกระเบื้องใยหิน คือประมาณ 20 ปี

นอกจากนี้ การพัฒนาคุณภาพกระเบื้องที่ปราศจากแร่ใยหิน ดีกว่า มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่กำหนดไว้สำหรับกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นลอน หรือ มอก.1407-2540

แต่ผู้ผลิตกระเบื้องที่ยังใช้แร่ใยหินเป็นวัตถุดิบรายหนึ่ง กล่าวว่า มอก. กำหนดให้กระเบื้องรับน้ำหนักได้ 143 กิโลกรัม แต่มาตรฐานเดิมของกระเบื้องลอน คือ มอก.79-2529 ระบุว่า ได้น้ำหนักที่ต้องอย่างน้อย 433 กิโลกรัม เพราะเส้นใยกระเบื้องของวัสดุทดแทนแข็งแรงน้อยกว่าแร่ใยหินถึงเท่าตัว และมีราคาแพง  30 เปอร์เซ็นต์ กระทบไปถึงผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรที่จำเป็นต้องใช้ การจะยกเลิกแร่ใยหินควรคำนึงอย่างรอบด้าน

แต่เมื่อตรวจสอบทะเบียนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประเภทกระเบื้องซีเมนต์ที่ไม่ใช้แร่ใยหิน หรือ มอก.1407-2540 พบว่า ทั้ง 4 รายได้รับการรับรองเรียบร้อย และสามารถผลิตสินค้าไม่มีแร่ใยหินออกมาจำหน่ายได้ทั้งหมด


กลับขึ้นด้านบน