ทบ.เตรียมจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์

ทบ.เตรียมจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์

ทบ.เตรียมจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์

รูปข่าว : ทบ.เตรียมจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์

ทบ.เตรียมจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ กองทัพบกบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ ซึ่งจะจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ขึ้นที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในปลายเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร ผู้บัญชาการทหารบก นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลกองทัพบก สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ ตั้งแต่สมัยสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ใน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจะเปิดในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2558 
 
ผู้บัญชาการทหารบก ระบุว่า กองทัพบกได้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์ขนาดความสูง13 เมตร 9 เซนติเมตร เพื่อนำไปประดิษฐานที่อุทยานราชภักดิ์ บนเนื้อที่กว่า 222 ไร่ ด้วยงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน และฝ่ายต่าง ๆ
 
อุทยานราชภักดิ์ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม มีพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้าง และพระราชทานชื่อ ซึ่งมีความหมายว่าอุทยานที่จัดสร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ โดยจะเป็นสถานที่บันทึกประวัติศาสตร์ของพระมหากษัติย์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย


กลับขึ้นด้านบน