นักวิชาการ แนะรื้อสิ่งปลูกสร้างรุกล่ำชายหาดชลาทัศน์

นักวิชาการ แนะรื้อสิ่งปลูกสร้างรุกล่ำชายหาดชลาทัศน์

นักวิชาการ แนะรื้อสิ่งปลูกสร้างรุกล่ำชายหาดชลาทัศน์

รูปข่าว : นักวิชาการ แนะรื้อสิ่งปลูกสร้างรุกล่ำชายหาดชลาทัศน์

นักวิชาการ แนะรื้อสิ่งปลูกสร้างรุกล่ำชายหาดชลาทัศน์ ชายหาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา ประสบปัญหาคลื่นกัดเซาะชายหาดต่อเนื่อง มีคำแนะนำจากนักวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ แนะให้รื้อสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำ เพื่อแก้ปัญหาระยะยาว ป้องกันความเสียหายรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้น

นายสมบูรณ์ พรพิเนตพงศ์ นักวิชาการด้านวิศวกรรมทางทะเล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กล่าวว่า หากต้องการแก้ปัญหาคลื่นกัดเซาะชายหาดชลาทัศน์ ในระยะยาว ควรต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำชายหาด เพราะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ทรายจากธรรมชาติไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ และหากจะใช้การก่อสร้างแนวกันคลื่น อาจจะสร้างความเสียหายให้ชายหาดทั้งหมดได้

ปัจจุบันหาดชลาทัศน์ บริเวณชุมชนเก้าเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ถูกคลื่นกัดเซาะอย่างรุนแรงเป็นแนวยาว โดยบริเวณที่เสียหาย คือ บริเวณโครงการเติมทรายให้ชายหาด หรือ เรียกว่า ลานพีระ เนื่องจากเป็นโครงการของอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสงขลา ที่ต้องการให้สภาพชายหาดกลับมาสวยงาม และป้องกันการกัดเซาะให้กับสถานีสูบน้ำ ที่ตั้งอยู่บริเวณริมถนนหาดชลาทัศน์ โครงการดังกล่าว กรมเจ้าท่าดำเนินการร่วมกับเทศบาลนครสงขลา เพื่อหาวิธีการทดลองการแก้ปัญหาแบบใหม่ เพราะต้องการหลีกเลี่ยงการใช้โครงสร้างแข็งในการทำแนวกันป้องกันคลื่น ซึ่งการดำเนินการอยู่ระหว่างการประเมินผล จากนักวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน