กสทช.ชง 3 หน่วยงาน ตรวจสอบอนุมัติเลื่อนจ่ายเงินประมูลทีวีดิจิทัลงวดที่ 2 ถูกกฎหมายหรือไม่

กสทช.ชง 3 หน่วยงาน ตรวจสอบอนุมัติเลื่อนจ่ายเงินประมูลทีวีดิจิทัลงวดที่ 2 ถูกกฎหมายหรือไม่

กสทช.ชง 3 หน่วยงาน ตรวจสอบอนุมัติเลื่อนจ่ายเงินประมูลทีวีดิจิทัลงวดที่ 2 ถูกกฎหมายหรือไม่

รูปข่าว : กสทช.ชง 3 หน่วยงาน ตรวจสอบอนุมัติเลื่อนจ่ายเงินประมูลทีวีดิจิทัลงวดที่ 2 ถูกกฎหมายหรือไม่

กสทช.ชง 3 หน่วยงาน ตรวจสอบอนุมัติเลื่อนจ่ายเงินประมูลทีวีดิจิทัลงวดที่ 2 ถูกกฎหมายหรือไม่ กสทช.มีมติให้ส่งเรื่องการเลื่อนชำระค่าธรรมเนียมทีวีดิจิทัลงวดที่ 2 ที่ผู้ประกอบการมีกำหนดจ่ายวันที่ 24 พ.ค.นี้ ให้อัยการสูงสุด ป.ป.ช. และ สตง. เนื่องจากเห็นว่าเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายและอำนาจของ กสทช.ว่าเป็นการดำเนินการที่ขัดกับข้อกฎหมายหรือไม่

นายสมบัติ ลีลาพตะ  รักษาการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่าประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีมติเอกฉันท์ให้ส่งเรื่องการเลื่อนชำระค่าธรรมเนียมทีวีดิจิทัลงวดที่ 2 ซึ่งผู้ประกอบการมีกำหนดครบรอบการชำระในวันที่ 24 พฤษภาคม 2558 ให้ สำนักงาน กสทช. หารือกับสำนักงานอัยการสูงสุด ( อสส.)  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)  เนื่องจากเห็นว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายและการใช้อำนาจ กสทช. อันอาจส่งผลต่อการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ โดยให้สำนักงาน กสทช. เร่งส่งหนังสือไปถึงหน่วยงานทั้ง 3 แห่งภายในวันพรุ่งนี้ (12 พ.ค.2558) แต่หากการพิจารณาของทั้ง 3 หน่วยงาน  เสร็จไม่ทันกำหนดชำระเงินในวันที่ 24 พฤษภาคมนี้ ก็ให้ผู้ประกอบการทุกรายยึดว่าจะต้องชำระเงินเงินงวดดังกล่าว  แต่หากรายใดจ่ายล่าช้ากว่าช่วงเวลาที่กำหนดจะต้องเสียค่าปรับอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี

สำหรับการชำระงวดที่ 2 ที่ กสทช.กำหนดไว้ว่าผู้ประกอบการทีวีดิทัลทั้ง 24 ช่อง จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรวมมูลค่ากว่า  8,124 ล้านบาท


กลับขึ้นด้านบน