ชาวสวนอ้อยใน อ.แม่สอด เรียกร้องเงินประกันราคาผลผลิตเพิ่ม

ชาวสวนอ้อยใน อ.แม่สอด เรียกร้องเงินประกันราคาผลผลิตเพิ่ม

ชาวสวนอ้อยใน อ.แม่สอด เรียกร้องเงินประกันราคาผลผลิตเพิ่ม

รูปข่าว : ชาวสวนอ้อยใน อ.แม่สอด เรียกร้องเงินประกันราคาผลผลิตเพิ่ม

ชาวสวนอ้อยใน อ.แม่สอด เรียกร้องเงินประกันราคาผลผลิตเพิ่ม ผู้ปลูกอ้อยในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลจ่ายเงินประกันราคาผลผลิตเพิ่มตามสัญญา หลังคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบชดเชยอีก 200 บาทมานาน แต่ยังไม่ได้รับเงิน

กลุ่มผู้ปลูกอ้อยเพื่อผลิตเอทานอลในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กว่า 200 คน ชุมนุมบริเวณหน้าสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แยกแม่สอด อำเภอแม่ระมาด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเรียกร้องเงินให้รัฐบาลจ่ายเงินประกันราคาผลผลิตเพิ่มตามสัญญา หลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบจ่ายเงินชดเชย 200 บาท ให้ผู้ปลูกอ้อยในอำเภอแม่สอด ตามราคาประกันผลผลิตอ้อยเอทานอลจากตันละ 950 บาทเป็น 1,150 บาท แต่ผ่านมาหลายเดือนแล้วเกษตรกรยังไม่ได้รับเงิน แม้จะยื่นหนังสือกับ นายประชา ประสพดี รมช.มหาดไทย เพื่อขอให้ประสานกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการจ่ายเงิน แต่ก็ยังไม่คืบหน้า

สำหรับอำเภอแม่สอด ก่อนหน้านี้เป็นพื้นที่นาข้าว แต่หลังตรวจพบการปนเปื้อนสารแคดเมียนในข้าวจากการเคยเป็นเหมืองแร่เก่า ทำให้ภาครัฐหันไปส่งเสริมการปลูกอ้อยเพื่อผลิตเอทานอลแทน ซึ่งนายชัยวัฒน์ ประเสริฐธรรม แกนนำชาวไร่อ้อย กล่าวว่า หากการเรียกร้องครั้งนี้ไม่สำเร็จเกษตรกรทั้งหมดจะหันไปปลูกข้าวแทนแม้จะปนเปื้อนสารแคดเมียนอีกก็ตาม


กลับขึ้นด้านบน