10 ประเด็นเศรษฐกิจสำคัญของ "จีน"

10 ประเด็นเศรษฐกิจสำคัญของ "จีน"

10 ประเด็นเศรษฐกิจสำคัญของ "จีน"

รูปข่าว : 10 ประเด็นเศรษฐกิจสำคัญของ "จีน"

10 ประเด็นเศรษฐกิจสำคัญของ ห้วงปี 2555 มีข่าวคราวความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจมากมายในจีน ไม่ว่าจะเป็นการพลิกฟื้นของสถานการณ์เศรษฐกิจจีน

 การขยายตัวของกรณีพิพาททางการค้าระหว่างจีนกับชาติตะวันตก การสยายปีกของเงินหยวนในเวทีสากล และการจับจ่ายใช้สอยของชาวจีนในช่วงวันหยุดยาวที่สูงเป็นประวัติการณ์ “Beijing Review” วารสารรายสัปดาห์ชั้นนำฉบับหนึ่งของจีนได้จัดลำดับ 10 ข่าวเศรษฐกิจสำคัญของจีนไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้

 
1. การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน 
2. การให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์ที่มีศักยภาพสูง
3. ศักยภาพในการใช้จ่าย  
4. การเปิดต่อเงินทุนภาคเอกชน 
5. การปฏิรูปภาคการเงิน 
6. การพัฒนาหยวนให้เป็นเงินสกุลสากล 
7. การขยายการประกอบการสู่ต่างประเทศ 
8. ความขัดแย้งทางการค้า ท่ามกลางเศรษฐกิจและการค้าโลกที่ชะลอตัว 
9. นโยบายตลาดใหม่ 
10. การเพิ่มขึ้นของผลผลิตการเกษตร การผลิตธัญพืชของจีน
 
** อ่านรายละเอียดขยายความ ในไฟล์ Word *** 
 


กลับขึ้นด้านบน