"จีน" ในสายตาของ "ลี กวนยู"

"จีน" ในสายตาของ "ลี กวนยู"

"จีน" ในสายตาของ "ลี กวนยู"

รูปข่าว : "จีน" ในสายตาของ "ลี กวนยู"

ผู้นำจีนมุ่งมั่นที่นำพาจีนก้าวขึ้นแทนสหรัฐฯ ในฐานะมหาอำนาจอันดับ 1 ของโลก

 ดร. ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ กรุงปักกิ่ง สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง รวบรวมข้อมูลในมุมมองของผู้นำสิงคโปร์ ที่มีต่อประเทศจีน ระบุว่า  ผู้นำรุ่นใหม่ของจีน จะสามารถนำพาประเทศและประชากรจีน ให้ก้าวสู่ความเป็นมหาอำนาจอันดับ 1 ของโลกได้ นับตั้งแต่ด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี ที่จีนได้ส่งนักบินขึ้นสู่อวกาศและการยิงดาวเทียม ด้วยขีปนาวุธระยะไกล สำเร็จมาแล้ว

 
ที่สำคัญ ผู้นำจีนยังเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม และมีอิทธิพลด้านวัฒนธรรมจีนที่แผ่ขยายมาตั้งแต่โบราณกาล 
 
ดังนั้น หากจึนจะก้าวเป็นผู้นำโลก จึงไม่ใช่เรื่องที่เหนือความคาดหมาย เพราะแม้แต่สหรัฐอเมริกายามนี้ ยังต้องหากทางสกัดกั้นการขยายอำนาจทั้งด้านเศรษฐกิจ การทหาร และการปกครองของจีนอย่างเร่งรีบอยู่ ณ ขณะนี้
 
** อ่านรายละเอียด การศึกษาและมุมมองในไฟล์ Word ***
 


กลับขึ้นด้านบน