ชาวบ้าน จ.สตูล เรียกร้องรัฐ แก้ปัญหาภัยแล้ง

ชาวบ้าน จ.สตูล เรียกร้องรัฐ แก้ปัญหาภัยแล้ง

ชาวบ้าน จ.สตูล เรียกร้องรัฐ แก้ปัญหาภัยแล้ง

รูปข่าว : ชาวบ้าน จ.สตูล เรียกร้องรัฐ แก้ปัญหาภัยแล้ง

  ชาวบ้าน จ.สตูล เรียกร้องรัฐ แก้ปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วงใน จ.สตูล ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เกาะต่างๆ ประสบภัยแล้ง ชาวบ้านในพื้นที่เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือ

ประชาชนซึ่งอาศัยอยู่ตามเกาะต่างๆ  200 ครัวเรือนเดือดร้อน จากปัญหาขาดแคลนน้ำในการจากขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค หลังประสบภาวะภัยแล้งฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ทำให้ในการอุปโภคบริโภค อย่างหนัก

นายรฐกาล ลัดเดีย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ระบุว่า พื้นที่เกาะบูโหลนดอนและบูโหลนเล เป็นพื้นที่ซึ่งได้รับความเดือนร้อนมากที่สุด ขณะนี้ชาวบ้านบางคนไม่ได้อาบน้ำมาเกือบ 1 สัปดาห์ ซึ่งในเบื้องต้น ให้ความช่วยเหลือในเรื่องน้ำดื่ม ส่วนเรื่องน้ำใช้อยู่ระหว่างการประสานขอรับความช่วยเหลือจากทางอำเภอ

 


กลับขึ้นด้านบน