"ยิ่งลักษณ์" ขอบคุณกัมพูชา อภัยโทษ "ราตรี" - ลดโทษให้ "วีระ"

"ยิ่งลักษณ์" ขอบคุณกัมพูชา อภัยโทษ "ราตรี" - ลดโทษให้ "วีระ"

"ยิ่งลักษณ์" ขอบคุณกัมพูชา อภัยโทษ "ราตรี" - ลดโทษให้ "วีระ"

รูปข่าว : "ยิ่งลักษณ์" ขอบคุณกัมพูชา อภัยโทษ "ราตรี" - ลดโทษให้ "วีระ"

นายกฯขอบคุณรัฐบาลกัมพูชาพระราชทานอภัยโทษ "ราตรี" และลดโทษให้ "วีระ" เหลือ 6 เดือน

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะเข้าพบ สมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา โดยน.ส.ยิ่งลักษณ์ได้แสดงความขอบคุณที่รัฐบาลกัมพูชา ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานอภัยโทษแก่นางสาวราตรี พิพัฒนาไพบูรณ์ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และพิจารณาลดหย่อนโทษให้แก่นายวีระ สมความคิด เป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งนับเป็นไมตรีจิตที่มีให้รัฐบาลไทยตามที่ได้ร้องขอ

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชาต่างยืนยันถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ส่งผลให้ความร่วมมือต่างๆมีความก้าวหน้า เกิดประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศ โดยนายกรัฐมนตรีมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับกัมพูชา ในการพัฒนาชายแดนเพื่อสันติภาพและความมั่งคั่ง

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปยังพระราชวังเขมรินทร์ เพื่อเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี กษัตริย์แห่งกัมพูชา และพระราชินีนโรดมมุนีนาถ สีหนุ พระราชมารดา ในโอกาสที่ได้เดินทางมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ พระวรราชบิดาแห่งกัมพูชา พร้อมแสดงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระราชทานอภัยโทษแก่นักโทษไทยในกัมพูชา และยืนยันถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือที่แนบแน่นของสองประเทศ


กลับขึ้นด้านบน