"ปลัดกทม." กำชับกก.หน่วยเลือกตั้งตรวจสอบบัตรละแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ให้รอบคอบ

"ปลัดกทม." กำชับกก.หน่วยเลือกตั้งตรวจสอบบัตรละแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ให้รอบคอบ

"ปลัดกทม." กำชับกก.หน่วยเลือกตั้งตรวจสอบบัตรละแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ให้รอบคอบ

รูปข่าว : "ปลัดกทม." กำชับกก.หน่วยเลือกตั้งตรวจสอบบัตรละแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ให้รอบคอบ

"ปลัดกรุงเทพมหานคร" กำชับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง พิจารณาบัตรลงคะแนนเลือกตั้งให้ถี่ถ้วน เพื่อความโปร่งใส ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมเตรียมประกาศรายชื่อผู้สิทธิเลือกตั้งวันพรุ่งนี้ (5ก.พ.56)

นางนินนาท ชลิตานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กำชับ คณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร ให้ตรวจวัสดุอุปกรณ์หน่วยเลือกตั้ง และเน้นให้อบรม กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยเฉพาะขั้นตอนการนับคะแนน และการพิจารณาบัตรลงคะแนนให้ละเอียด ในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม. ส่วนการร้องเรียนขณะนี้ มีเพียงการติดตั้งป้ายหาเสียงที่มีผู้สมัครบางคน มีจำนวนมากเกินกว่ากฎหมายกำหนด ซึ่งอยู่ระหว่างให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

และวันพรุ่งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เพื่อให้ประชาชนมีเวลาตรวจสอบแก้ไขรายชื่อ หากพบความผิดปกติให้แจ้งสำนักงานเขต เพื่อแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน 20 กุมภาพันธ์นี้


กลับขึ้นด้านบน