ตรุษจีนมะเส็งปีนี้ ค่าใช้จ่ายเครื่องเซ่นไหว้เพิ่ม เหตุราคาสินค้าพุ่งสูง

ตรุษจีนมะเส็งปีนี้ ค่าใช้จ่ายเครื่องเซ่นไหว้เพิ่ม เหตุราคาสินค้าพุ่งสูง

ตรุษจีนมะเส็งปีนี้ ค่าใช้จ่ายเครื่องเซ่นไหว้เพิ่ม เหตุราคาสินค้าพุ่งสูง

รูปข่าว : ตรุษจีนมะเส็งปีนี้ ค่าใช้จ่ายเครื่องเซ่นไหว้เพิ่ม เหตุราคาสินค้าพุ่งสูง

ตรุษจีนมะเส็งปีนี้ ค่าใช้จ่ายเครื่องเซ่นไหว้เพิ่ม เหตุราคาสินค้าพุ่งสูง ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า เม็ดเงินที่คนกรุงเทพฯใช้จ่ายด้านเครื่องเซ่นไหว้ จะมีมูลค่า 5,600 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 6.0 โดยมีปัจจัยหนุนจากภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัว ทำให้ผลประกอบการของหลายธุรกิจในปี 2555 ดีขึ้นกว่าปีก่อนหน้า

 ขณะที่กลุ่มลูกจ้างในองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ อาทิ ภาคยานยนต์ อาหารและเครื่องดื่ม ก่อสร้าง/อสังหาริมทรัพย์ สื่อสารโทรคมนาคม และบริการหลายประเภท ก็ยังคงได้รับการปรับขึ้นเงินเดือน และจ่ายโบนัสตามสถานะผลประกอบการของบริษัทที่ค่อนข้างดี 

 
ประกอบกับประชาชนไม่มีภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซมบ้าน เฟอร์นิเจอร์และรถยนต์ ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม เหมือนกับเทศกาลตรุษจีนปี 2555 ที่ผ่านมา จึงทำให้กำลังซื้อของคนส่วนใหญ่ (ซึ่งยังคงเป็นผู้มีงานทำ) ปรับตัวดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
 
จากการที่บางธุรกิจ ต้องเผชิญกับปัจจัยลบทั้งปัญหาต้นทุนการผลิตที่ปรับเพิ่มขึ้น (ค่าจ้างแรงงาน ค่าพลังงาน) รวมทั้งเงินบาทที่แข็งค่าที่ส่งผลต่อขีดความสามารถการแข่งขันด้านการส่งออก โดยเฉพาะธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งมีโอกาสได้รับผลกระทบในระดับที่รุนแรง และปรับตัวได้ยากกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ 
 
ทั้งนี้ นอกจากเจ้าของธุรกิจเอสเอ็มอีจะต้องเผชิญแรงกดดันดังกล่าวข้างต้นแล้ว ลูกจ้างของธุรกิจเหล่านี้ก็อาจมีความกังวลต่อแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต แม้ว่าจำนวนแรงงานผู้ที่ถูกเลิกจ้าง ณ ขณะนี้จะยังมีไม่มากนักก็ตาม จึงคาดว่าผู้บริโภคในกลุ่มนี้จะมีการประหยัดและระมัดระวังการใช้จ่าย หรืออาจปรับลดงบประมาณบางส่วนที่สำคัญน้อยออกไป ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลตรุษจีน
 
ธุรกิจที่คาดว่าจะได้รับอานิสงส์จากเทศกาลตรุษจีนก็คือ ธุรกิจค้าปลีก เนื่องจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามสังคมเมืองที่ต้องการความสะดวก ทำให้คนไทยเชื้อสายจีนจำนวนมาก นิยมซื้อเครื่องเซ่นไหว้จากร้านค้าโมเดิร์นเทรด (ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต) ที่มีการจัดเป็นชุดเครื่องเซ่นไหว้ นอกจากจะสะดวกแล้ว ราคายังอยู่ในระดับไม่สูงมากนัก


กลับขึ้นด้านบน