กัมพูชาจัดพิธีลอยพระสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ เช้าวันนี้

กัมพูชาจัดพิธีลอยพระสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ เช้าวันนี้

กัมพูชาจัดพิธีลอยพระสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ เช้าวันนี้

รูปข่าว : กัมพูชาจัดพิธีลอยพระสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ เช้าวันนี้

กัมพูชาจัดพิธีลอยพระสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ เช้าวันนี้ กัมพูชาจัดพิธีลอยพระสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ ในแม่น้ำจตุรมุข โดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จร่วมพิธี

พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพิธีพระราชกุศลอัฐิ และลอยพระสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ ในเช้าวันนี้ (5 ก.พ.) โดยมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชบริพารร่วมพิธี โดยมีพิธีที่จตุรมุข ซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำสี่สายมาบรรจบกัน จากนั้น ได้อัญเชิญพระสรีรางคารส่วนหนึ่งประดิษฐานในพระบรมโกศทอง

ตามธรรมเนียมปฏิบัติแล้ว มักจะจัดพิธีลอยพระสรีรางคารในวันที่ 6 หลังจากเริ่มพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ แต่ครั้งนี้ จัดพิธีลอยพระสรีรางคารเร็วกว่าตามธรรมเนียมปฏิบัติ 1 วัน


กลับขึ้นด้านบน