กบอ. ประกาศบริษัทที่ผ่านคัดเลือกโครงการจัดการน้ำ

กบอ. ประกาศบริษัทที่ผ่านคัดเลือกโครงการจัดการน้ำ

กบอ. ประกาศบริษัทที่ผ่านคัดเลือกโครงการจัดการน้ำ

รูปข่าว : กบอ. ประกาศบริษัทที่ผ่านคัดเลือกโครงการจัดการน้ำ

กบอ. ประกาศบริษัทที่ผ่านคัดเลือกโครงการจัดการน้ำ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ดูหลักเกณฑ์การประมูลงานก่อสร้างโครงการจัดการน้ำ หลังคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย หรือ กบอ. ประกาศผลคัดเลือกบริษัทผู้ผ่านเข้ารอบออกแบบ คาดมี 2 บริษัทเป็นตัวเต็ง พร้อมเดินหน้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เสร็จ ภายในเดือนเมษายน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  มีมติอนุมัติผลการคัดเลือกบริษัทผู้ผ่านเข้ารอบออกแบบ เพื่อเตรียมการก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ำ ภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน 350,000 ล้านบาท โดยคณะกรรมการคัดเลือก ประกาศรายชื่อ 3 บริษัท / 1 โครงการ จากทั้งหมด 10 โครงการ โดยมี 6 บริษัท จาก 8 บริษัทผ่านรอบแรก

บริษัท เค วอร์เตอร์ และกลุ่มบริษัทไอทีดี พาวเวอร์ไช่น่า เจวี เสนอออกแบบและก่อสร้าง 10 กลุ่มโครงการ และผ่านเข้ารอบทั้ง 10 โครงการ รองลงมา คือ กิจการร่วมค้า ญี่ปุ่น-ไทย ซึ่งมีองค์กรบริหารน้ำประเทศญี่ปุ่น หรือ ไจก้า อยู่ในกลุ่ม ผ่านเข้ารอบ 6 โครงการ

กรรมการ กบอ.  กล่าวว่า บริษัทเค วอเตอร์ ได้คะแนนด้านเทคนิคอันดับ 1 เพราะเสนอใช้สัญญาณดาวเทียม ควบคุมงานก่อสร้างทั้งระบบ ขณะที่ กลุ่มบริษัท ไอทีดี มีความพร้อมด้านแรงงาน และเครื่องจักร ประกอบกับ บริษัททั้งสองแห่ง ล้วนมีหน่วยงานของรัฐบาลอยู่ในกลุ่ม จึงมีปัญหาทิ้งงานกลางคัน

ส่วนการกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อก่อสร้างฉบับสมบูรณ์ จะไม่มีตัวแทนฝ่ายการเมืองเกี่ยวข้อง เพื่อให้เวลาเอกชนจัดทำเอกสารทางเทคนิค ราคา และระยะเวลา คาดว่าจะประกาศผลรอบสุดท้าย ทำสัญญาและเริ่มเบิกจ่ายเงิน ภายในเดือนเม.ย. โดยให้เบิกจ่ายเฉพาะโครงการที่พร้อมก่อสร้างเท่านั้น

รองศาสตราจารย์ สุวัฒนา จิตตลดากร ประธานอนุกรรมการ สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ผู้ผ่านเข้ารอบแรก ตามความคาดหมาย แต่กังวล เรื่องรัฐบาลเพิกเฉยต่อการปฏิบัติตามหลักวิศวกรรม โดยเฉพาะการศึกษาทางเลือก ก่อนออกแบบและก่อสร้าง จึงขอเวลาติดตามหลักเกณฑ์ประมูล ก่อนที่จะพิจารณาเคลื่อนไหว

 


กลับขึ้นด้านบน