"กระบี่" เร่งแก้ปัญหาชายฝั่งอันดามันถูกน้ำทะเลกัดเซาะ

"กระบี่" เร่งแก้ปัญหาชายฝั่งอันดามันถูกน้ำทะเลกัดเซาะ

"กระบี่" เร่งแก้ปัญหาชายฝั่งอันดามันถูกน้ำทะเลกัดเซาะ

รูปข่าว : "กระบี่" เร่งแก้ปัญหาชายฝั่งอันดามันถูกน้ำทะเลกัดเซาะ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำรวจพบชายฝั่งทะเลเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ประสบปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงมากที่สุดในฝั่งอันดามัน เฉลี่ยปีละ 5 เมตร

สภาพชายหาดเกาะกลางทะเลบริเวณตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ที่ถูกระบุเป็นพื้นที่วิกฤต จากปัญหาคลื่นกัดเซาะมากที่สุด ในแถบชายฝั่งทะเลอันดามัน เฉลี่ยปีละ 5 เมตร รองลงมาคือพื้นที่ แหลมปะการัง-บ้านหลาโอน ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา และหาดปากเม็ง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

นางสุกาญจนวดี มณีรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินชายฝั่งทะเล สำนักการจัดการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและพื้นที่ชายฝั่งทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดเผยว่า ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ และข้อมูลจากการสำรวจในช่วงปี 2554 ถึงเดือนกันยายน 2555 พบว่าพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันความยาว 1,093 กิโลเมตร ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 57 พื้นที่ แยกออกเป็นชายฝั่งบริเวณแผ่นดินใหญ่ 45 พื้นที่ และบริเวณเกาะต่างๆ 12 พื้นที่ บางพื้นที่ต้องดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน เพราะเป็นพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยว และแหล่งเศรษฐกิจชุมชน


กลับขึ้นด้านบน