พบจังหวัดประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง-ภัยแล้ง 27 จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นภาคอีสาน

พบจังหวัดประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง-ภัยแล้ง 27 จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นภาคอีสาน

พบจังหวัดประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง-ภัยแล้ง 27 จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นภาคอีสาน

รูปข่าว : พบจังหวัดประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง-ภัยแล้ง 27 จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นภาคอีสาน

พบจังหวัดประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง-ภัยแล้ง 27 จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นภาคอีสาน ฝนที่ตกส่วนใหญ่ช่วง 9 วันที่ผ่านมา จะอยู่ที่ภาคเหนือ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่า ไม่มีฝนตก หรือ มีตกน้อยมาก สถานการณ์นี้ก็ทำให้มีจังหวัดที่ประสบภัยแล้งแล้ว 27 จังหวัด โดยส่วนใหญ่อยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนที่ปริมาณฝนสะสม 7 วัน ช่วงวันที่ 28 ม.ค. - 3 ก.พ. พบว่า ส่วนใหญ่จะมีฝนตกที่ภาคเหนือ รวมถึงที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เห็นเป็นสีเขียว ส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ค่อยมีฝนตก หรือ มีฝนตกน้อยมาก

ทำให้ตอนนี้มีจังหวัดที่มีฝนทิ้งช่วงและประสบภัยแล้งแล้ว 27 จังหวัด โดยส่วนใหญ่อยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนที่ภาคกลาง เช่น จังหวัดชัยนาท สำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประกาศให้ชาวบ้านซ่อมแซมที่เก็บน้ำให้พร้อมใช้งาน โดยเฉพาะที่ อำเภอหนองมะโมง เนินขาม มโนรมย์ 1 ตำบล และหันคา บางพื้นที่ เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึง


 

ส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและป่าสักตอนนี้มีระดับน้ำลดลงมาก เพราะเขื่อนเจ้าพระยา ซึ่งเป็นเขื่อนทดน้ำที่จังหวัดชัยนาท ลดการระบายน้ำลง เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในพื้นที่เหนือเขื่อน ก่อนหน้านี้มีการระบายน้ำอยู่ที่ 55 ลูกบาศ์กเมตรต่อวินาที แต่ชาวนาริมแม่น้ำเจ้าพระยากลับสูบน้ำไปทำนามากขึ้น จนลำน้ำในจังหวัดอ่างทองแห้งลงกว่าปกติ และมีสันดอนจำนวนมากอยู่ในลำน้ำ ทำให้ตอนนี้เกิดปัญหากับเรือขนส่งเพราะไม่สามารถเดินเรือได้


 

แต่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีลำน้ำแคบกว่า น้ำก็ยกตัวสูงขึ้น สถานการณ์การเดินเรือจึงดีกว่าที่อ่างทอง เขื่อนเจ้าพระยาจึงต้องระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 65 ลูกบาศ์กเมตรต่อวินาที เพื่อแก้ปัญหา แต่คาดว่า ปัญหานี้น่าจะรุนแรงขึ้นมากในเดือนมีนาคม เพราะกรมชลประทานจะลดการระบายน้ำจากเขื่อนลงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ก่อนที่ฤดูฝนจะมาถึง


กลับขึ้นด้านบน